เปิดเมนูหลัก

อำเภอหล่มเก่า

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

อำเภอหล่มเก่า ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่สูง จุดที่สูงที่สุดคือ ภูทับเบิกสูง 1768 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อำเภอหล่มเก่า
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอหล่มเก่า
คำขวัญ: เมืองขนมจีน ถิ่นมะขามหวาน เทศกาลแข่งเรือยาว
หมอกหนาวภูทับเบิก จิตรกรรมล้ำเลิศวัดนาทราย
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อใหญ่วัดตาล
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°53′8″N 101°13′46″E / 16.88556°N 101.22944°E / 16.88556; 101.22944
อักษรไทยอำเภอหล่มเก่า
อักษรโรมันAmphoe Lom Kao
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด927.1 ตร.กม. (358.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด66,917
 • ความหนาแน่น72.17 คน/ตร.กม. (186.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์67120
รหัสภูมิศาสตร์6704
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า หมู่ที่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหล่มเก่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

เมืองหล่มเก่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในชื่อว่า "เมืองหล่ม" ทั้งนี้ ชื่อเดิมของอำเภอหล่มเก่ามีระบุชื่อเดิมของเมืองไว้ ซึ่งมีชื่อ เมืองลุ่ม เมืองลม เมืองลุมบาจาย และเมืองหล่ม เมื่อย่างเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองหล่มเก่านี้เป็นกลายเป็นเมืองของชาวลาวขนาดใหญ่ และเมื่อมีการอพยพจากหลวงพระบางมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตั้งเมืองใหม่บริเวณทางใต้ของเมืองหล่มเก่า ซึ่งก็คือ เมืองหล่มสักในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหล่มเก่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หล่มเก่า (Lom Kao) 13 หมู่บ้าน 6. นาแซง (Na Saeng) 7 หมู่บ้าน
2. นาซำ (Na Sam) 10 หมู่บ้าน 7. วังบาล (Wang Ban) 17 หมู่บ้าน
3. หินฮาว (Hin Hao) 13 หมู่บ้าน 8. นาเกาะ (Na Ko) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านเนิน (Ban Noen) 8 หมู่บ้าน 9. ตาดกลอย (Tat Kloi) 9 หมู่บ้าน
5. ศิลา (Sila) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหล่มเก่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหล่มเก่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหล่มเก่า
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหล่มเก่า (นอกเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินฮาวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเนินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแซงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกาะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดกลอยทั้งตำบล