เปิดเมนูหลัก

อำเภอหล่มเก่า

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

อำเภอหล่มเก่า ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่สูง จุดที่สูงที่สุดคือ ภูทับเบิกสูง 1768 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อำเภอหล่มเก่า
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอหล่มเก่า
เมืองขนมจีน ถิ่นมะขามหวาน เทศกาลแข่งเรือยาว
หมอกหนาวภูทับเบิก จิตรกรรมล้ำเลิศวัดนาทราย
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อใหญ่วัดตาล
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอหล่มเก่า
อักษรโรมันAmphoe Lom Kao
จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่927.1 ตร.กม.
ประชากร66,917 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น72.17 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6704
รหัสไปรษณีย์67120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า หมู่ที่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
พิกัด16°53′8″N 101°13′46″E / 16.88556°N 101.22944°E / 16.88556; 101.22944
โทรศัพท์0 5670 9439
โทรสาร0 5670 9439
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหล่มเก่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

เมืองหล่มเก่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในชื่อว่า "เมืองหล่ม" ทั้งนี้ ชื่อเดิมของอำเภอหล่มเก่ามีระบุชื่อเดิมของเมืองไว้ ซึ่งมีชื่อ เมืองลุ่ม เมืองลม เมืองลุมบาจาย และเมืองหล่ม เมื่อย่างเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองหล่มเก่านี้เป็นกลายเป็นเมืองของชาวลาวขนาดใหญ่ และเมื่อมีการอพยพจากหลวงพระบางมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตั้งเมืองใหม่บริเวณทางใต้ของเมืองหล่มเก่า ซึ่งก็คือ เมืองหล่มสักในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหล่มเก่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หล่มเก่า (Lom Kao) 13 หมู่บ้าน 6. นาแซง (Na Saeng) 7 หมู่บ้าน
2. นาซำ (Na Sam) 10 หมู่บ้าน 7. วังบาล (Wang Ban) 17 หมู่บ้าน
3. หินฮาว (Hin Hao) 13 หมู่บ้าน 8. นาเกาะ (Na Ko) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านเนิน (Ban Noen) 8 หมู่บ้าน 9. ตาดกลอย (Tat Kloi) 9 หมู่บ้าน
5. ศิลา (Sila) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหล่มเก่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหล่มเก่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหล่มเก่า
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหล่มเก่า (นอกเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินฮาวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเนินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแซงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบาลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกาะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดกลอยทั้งตำบล