อำเภอทับคล้อ

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

ทับคล้อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร เดิมอยู่ในการปกครองของตำบลท้ายทุ่ง อำเภอบางมูลนากทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2478 ได้แยกตั้งเป็นตำบลทับคล้อ[1] ก่อนที่ปีถัดมาได้ย้ายมาขึ้นกิ่งอำเภอตะพานหิน[2] โอนตำบลท้ายทุ่งมาขึ้นกับทางกิ่งอำเภอตะพานหินในปี พ.ศ. 2482[3] ขึ้นกับอำเภอตะพานหินในปี พ.ศ. 2483 อย่างเป็นทางการจากการยกฐานะเป็นอำเภอตะพานหิน[4] ก่อนที่จะแยกตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อในปี พ.ศ. 2526[5] และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2530[6]

อำเภอทับคล้อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thap Khlo
คำขวัญ: 
ทับคล้อเมืองสะอาด ตักบาตรเขาทราย
หลวงพ่อใหญ่มิ่งขวัญ สืบสานวันสงกรานต์
พุทธสถานวัดสวน ข้าวเจ้าล้วนพันธุ์ดี ผู้คนมีน้ำใจ
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอทับคล้อ
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอทับคล้อ
พิกัด: 16°9′42″N 100°35′48″E / 16.16167°N 100.59667°E / 16.16167; 100.59667
ประเทศ ไทย
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด378.287 ตร.กม. (146.057 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด42,266 คน
 • ความหนาแน่น111.73 คน/ตร.กม. (289.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 66150,
66230 (เฉพาะตำบลเขาทรายและตำบลเขาเจ็ดลูก)
รหัสภูมิศาสตร์6608
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ถนนชมฐีระเวช ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอทับคล้อมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอทับคล้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทับคล้อ (Thap Khlo) 11 หมู่บ้าน
2. เขาทราย (Khao Sai) 14 หมู่บ้าน
3. เขาเจ็ดลูก (Khao Chet Luk) 12 หมู่บ้าน
4. ท้ายทุ่ง (Thai Thung) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอทับคล้อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเขาทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาทราย
 • เทศบาลตำบลทับคล้อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับคล้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับคล้อ (นอกเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทราย (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาทราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายทุ่งทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลทับคล้อ อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ง): 3938–3939. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2478
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอตะพานหิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ง): 2715. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-04. สืบค้นเมื่อ 2022-07-27. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2479
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 3703. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2482
 4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอตะพานหิน ขึ้นอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขึ้นเป็นอำเภอ ขนานนามว่า อำเภอตะพานหิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (0 ง): 248. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-04. สืบค้นเมื่อ 2022-07-27. วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2483
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (65 ง): 1317. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2022-07-27. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2526
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพบพระ อำเภอทับคล้อ อำเภอบ้านโคก และอำเภอโพธิ์ไทร พ.ศ. ๒๕๓๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (156 ง): (ฉบับพิเศษ) 26-28. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2022-07-27. วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2530