อำเภอทับคล้อ

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

ทับคล้อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

อำเภอทับคล้อ
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอทับคล้อ
คำขวัญ: 
ทับคล้อเมืองสะอาด ตักบาตรเขาทราย
หลวงพ่อใหญ่มิ่งขวัญ สืบสานวันสงกรานต์
พุทธสถานวัดสวน ข้าวเจ้าล้วนพันธุ์ดี ผู้คนมีน้ำใจ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°9′42″N 100°35′48″E / 16.16167°N 100.59667°E / 16.16167; 100.59667
อักษรไทยอำเภอทับคล้อ
อักษรโรมันAmphoe Tap Khlo
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด378.287 ตร.กม. (146.057 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด42,669 คน
 • ความหนาแน่น112.80 คน/ตร.กม. (292.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 66150 (66230 เฉพาะตำบลเขาทราย และตำบลเขาเจ็ดลูก)
รหัสภูมิศาสตร์6608
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทับคล้อ
ถนนชมฐีระเวช
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทับคล้อเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทับคล้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทับคล้อ (Thap Khlo) 11 หมู่บ้าน
2. เขาทราย (Khao Sai) 14 หมู่บ้าน
3. เขาเจ็ดลูก (Khao Chet Luk) 12 หมู่บ้าน
4. ท้ายทุ่ง (Thai Thung) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทับคล้อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเขาทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาทราย
  • เทศบาลตำบลทับคล้อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับคล้อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับคล้อ (นอกเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทราย (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาทราย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายทุ่งทั้งตำบล