อำเภอดงเจริญ

อำเภอในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย

ดงเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

อำเภอดงเจริญ
แผนที่จังหวัดพิจิตร เน้นอำเภอดงเจริญ
คำขวัญ: ดงเจริญถิ่นคนดี บารมีหลวงพ่อเขียน
แวะเวียนล่องเรือลอดโบสถ์ แหล่งประโยชน์แร่ยิปซัม
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°1′42″N 100°37′36″E / 16.02833°N 100.62667°E / 16.02833; 100.62667
อักษรไทยอำเภอดงเจริญ
อักษรโรมันAmphoe Dong Charoen
จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด220.30 ตร.กม. (85.06 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด19,697 คน
 • ความหนาแน่น89.40 คน/ตร.กม. (231.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์66210
รหัสภูมิศาสตร์6611
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ เลขที่ 1
หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอดงเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอดงเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดงเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1]

ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ให้ยกฐานะกิ่งอำเภอทั้งหมดในขณะนั้นจำนวน 81 กิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ[2] จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดงเจริญขึ้นเป็น อำเภอดงเจริญ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอดงเจริญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วังงิ้วใต้ (Wang Ngio Tai) 10 หมู่บ้าน
2. วังงิ้ว (Wang Ngio) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยร่วม (Huai Ruam) 12 หมู่บ้าน
4. ห้วยพุก (Huai Phuk) 11 หมู่บ้าน
5. สำนักขุนเณร (Samnak Khun Nen) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอดงเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสำนักขุนเณร
 • เทศบาลตำบลวังบงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขุนเณร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังงิ้วใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังงิ้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยร่วมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพุกทั้งตำบล

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สพม.เขต 41แก้ไข

 • โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม : โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดงเจริญ
 • โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทขยายโอกาส สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2แก้ไข

 • โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
 • โรงเรียนวังก้านเหลือง
 • โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)

การคมนาคมแก้ไข

ปัจจุบันอำเภอดงเจริญ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่

ถนนสายหลักแก้ไข

งานประเพณีประจำอำเภอแก้ไข

งานสักการะหลวงพ่อเขียน เยี่ยมเยียนดงเจริญแก้ไข

งานนี้จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 19 - 21 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลา 3 วัน ณ วัดสำนักขุนเณร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิตฺโต ที่ประชาชนเคารพนับถือ โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันเต้นแอโรบิก ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายอำเภอดงเจริญ พร้อมคณะส่วนราชการต่าง ๆ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี (วันที่ 2 ของงานนี้) โดยมีริ้วขบวนบายศรี จากทั้งหมด 5 ตำบล และตามด้วยขบวนจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1113 (พิเศษ 18 ง): 17. 26 มิถุนายน 2539. Check date values in: |date= (help)
 2. "แถลงผลการประชุม ครม. ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2550". ผู้จัดการออนไลน์.
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. Check date values in: |date= (help)