อำเภอแม่จริม

อำเภอในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

แม่จริม (คำเมือง: LN-Tambon-Mae Charim.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

อำเภอแม่จริม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Charim
คำขวัญ: 
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี
เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
พิกัด: 18°42′12″N 101°0′18″E / 18.70333°N 101.00500°E / 18.70333; 101.00500
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด998.152 ตร.กม. (385.389 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด16,348 คน
 • ความหนาแน่น16.38 คน/ตร.กม. (42.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55170
รหัสภูมิศาสตร์5502
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่จริม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 38 กิโลเมตร อำเภอแม่จริมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

แม่จริมรู้จักกันในชื่อเดิมว่า "บ่อว้า" อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมืองออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแม่จริม[2]

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลพงษ์ แยกออกจากตำบลดู่พงษ์ ตั้งตำบลหมอเมือง แยกออกจากตำบลหนองแดง[3]
 • วันที่ 24 กันยายน 2512 แยกพื้นที่ตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง อำเภอเมืองน่าน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] และให่ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองน่าน
 • วันที่ 12 เมษายน 2520 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่จริม อำเภอเมืองน่าน เป็น อำเภอแม่จริม[2]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลน้ำพาง แยกออกจากตำบลหมอเมือง[4]
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลน้ำปาย แยกออกจากตำบลหมอเมือง[5]
 • วันที่ 27 เมษายน 2525 ตั้งตำบลแม่จริม แยกออกจากตำบลหนองแดง และตำบลพงษ์[6]
 • วันที่ 21 เมษายน 2526 โอนพื้นที่ตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน[7]
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองแดง เป็นเทศบาลตำบลหนองแดง[9] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่จริมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[10]
1. หนองแดง   Nong Daeng 10 1,457 4,136
2. หมอเมือง   Mo Mueang 6 684 2,423
3. น้ำพาง   Nam Phang 10 1,308 5,258
4. น้ำปาย   Nam Pai 6 579 2,046
5. แม่จริม   Mae Charim 6 690 2,288

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่จริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองแดง และบางส่วนของตำบลหมอเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง) และตำบลน้ำปายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จริมทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 (แม่จริม-น่าน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 (แม่จริม-สันติสุข)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 (แม่จริม-บ้านน้ำมวบ)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 10. September 24, 1969.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). ราชกิจจาบุเบกษา. 94 (31 ก): 326–330. April 12, 1977.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปัว อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (181 ง): 3781–3786. October 23, 1979.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม และกิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (133 ง): 2957–2963. August 26, 1980.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปัว อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (60 ง): 1317–1328. April 27, 1982.
 7. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่จริม กับกิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองป่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (63 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-2. April 21, 1983.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (225 ง): (ฉบับพิเศษ) 17-18. December 28, 1993.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 10. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย