อำเภอแม่จริม

อำเภอในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

อำเภอแม่จริม (คำเมือง: LN-Tambon-Mae Charim.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

อำเภอแม่จริม
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
คำขวัญ: ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี
เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุยอยหงส์
พิกัดภูมิศาสตร์: 18°42′12″N 101°0′18″E / 18.70333°N 101.00500°E / 18.70333; 101.00500
อักษรไทยอำเภอแม่จริม
อักษรโรมันAmphoe Mae Charim
จังหวัดน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด998.152 ตร.กม. (385.389 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด16,248 คน
 • ความหนาแน่น16.27 คน/ตร.กม. (42.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์55170
รหัสภูมิศาสตร์5502
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอแม่จริม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 38 กิโลเมตร อำเภอแม่จริมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

แม่จริมรู้จักกันในชื่อเดิมว่า "บ่อว้า" อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมืองออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแม่จริม[2]

ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหมอเมือง รวมตั้งเป็นตำบลน้ำพาง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหมอเมือง รวมตั้งเป็นตำบลน้ำปาย ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2525 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกจากการปกครองของตำบลหนองแดง รวมตั้งเป็นตำบลแม่จริม และในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2526 มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่จริม กับกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยให้โอนตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอสันติสุข จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่จริมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. หนองแดง   Nong Daeng 10 1,457 4,136
2. หมอเมือง   Mo Mueang 6 684 2,423
3. น้ำพาง   Nam Phang 10 1,308 5,258
4. น้ำปาย   Nam Pai 6 579 2,046
5. แม่จริม   Mae Charim 6 690 2,288

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่จริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองแดงและบางส่วนของตำบลหมอเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำปายทั้งตำบลและตำบลหมอเมือง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จริมทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 (แม่จริม-น่าน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 (แม่จริม-สันติสุข)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 (แม่จริม-บ้านน้ำมวบ)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF) (in Thai). 86 (83 ง ฉบับพิเศษ). 24 กันยายน 2512: 10. Text "journalRoyราชกิจจานุเบกษา" ignored (help)
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). ราชกิจจาบุเบกษา (in Thai). 94 (31 ก): 326–330. 12 เมษายน 2520.
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย