อำเภอแม่จริม

อำเภอในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

แม่จริม (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

อำเภอแม่จริม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Charim
น้ำตกภูฟ้า ตั้งอยู่กลางป่าลึกใกล้ชายแดนลาว เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในเขตอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สูงประมาณ 140 เมตร มีทั้งหมด 12 ชั้น (ในภาพเป็นชั้นที่ 12 ของน้ำตก)
น้ำตกภูฟ้า ตั้งอยู่กลางป่าลึกใกล้ชายแดนลาว เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในเขตอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สูงประมาณ 140 เมตร มีทั้งหมด 12 ชั้น (ในภาพเป็นชั้นที่ 12 ของน้ำตก)
คำขวัญ: 
ล่องแก่งน้ำว้า ชาใบหม่อนรสดี
เขียวขจีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุดอยหงส์
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอแม่จริม
พิกัด: 18°42′12″N 101°0′18″E / 18.70333°N 101.00500°E / 18.70333; 101.00500
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด998.152 ตร.กม. (385.389 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด16,348 คน
 • ความหนาแน่น16.38 คน/ตร.กม. (42.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55170
รหัสภูมิศาสตร์5502
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่จริม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอแม่จริมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 
ลำน้ำว้า ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติแม่จริม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ น้ำว้าตอนบน น้ำว้าตอนกลาง และน้ำว้าตอนล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาผจญภัยในรูปแบบการล่องแก่ง

ประวัติ

แก้

แม่จริมรู้จักกันในชื่อเดิมว่า "บ่อว้า" อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองน่าน และเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมืองออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแม่จริม[2]

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลพงษ์ แยกออกจากตำบลดู่พงษ์ ตั้งตำบลหมอเมือง แยกออกจากตำบลหนองแดง[3]
 • วันที่ 24 กันยายน 2512 แยกพื้นที่ตำบลพงษ์ ตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง อำเภอเมืองน่าน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่จริม[1] และให่ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองน่าน
 • วันที่ 12 เมษายน 2520 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่จริม อำเภอเมืองน่าน เป็น อำเภอแม่จริม[2]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลน้ำพาง แยกออกจากตำบลหมอเมือง[4]
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2523 ตั้งตำบลน้ำปาย แยกออกจากตำบลหมอเมือง[5]
 • วันที่ 27 เมษายน 2525 ตั้งตำบลแม่จริม แยกออกจากตำบลหนองแดง และตำบลพงษ์[6]
 • วันที่ 21 เมษายน 2526 โอนพื้นที่ตำบลพงษ์ อำเภอแม่จริม ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน[7]
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองแดง และตำบลหมอเมือง[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองแดง เป็นเทศบาลตำบลหนองแดง[9] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอแม่จริมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร

(ธันวาคม 2565)[10]

1. หนองแดง   Nong Daeng 10 4,115
2. หมอเมือง   Mo Mueang 6 2,386
3. น้ำพาง   Nam Phang 10 5,546
4. น้ำปาย   Nam Pai 6 2,040
5. แม่จริม   Mae Charim 6 2,289

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอแม่จริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแดง เฉพาะหมู่ที่ 3–4 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2 และตำบลหมอเมือง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแดง เฉพาะหมู่ที่ 5–10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำปายทั้งตำบลและตำบลหมอเมือง เฉพาะหมู่ที่ 1–3, 5–6 และบางส่วนของหมู่ที่ 4
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จริมทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 10. September 24, 1969. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2007-10-18.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). ราชกิจจาบุเบกษา. 94 (31 ก): 326–330. April 12, 1977. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-12-03. สืบค้นเมื่อ 2007-10-18.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2021-02-09.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปัว อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (181 ง): 3781–3786. October 23, 1979.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม และกิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (133 ง): 2957–2963. August 26, 1980.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปัว อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (60 ง): 1317–1328. April 27, 1982.
 7. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่จริม กับกิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองป่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (63 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-2. April 21, 1983. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2021-02-09.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (225 ง): (ฉบับพิเศษ) 17-18. December 28, 1993.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-02-09.
 10. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.