อำเภอสบปราบ

อำเภอในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย

สบปราบ (คำเมือง: Lanna-Sop Prap.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง เดิมมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอเสริมงามด้วย แต่ถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอเกาะคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอสบปราบลงเป็นกิ่งอำเภอสบปราบ [1] ในปี พ.ศ. 2460 และต่อมายกฐานะเป็นอำเภอสบปราบในปี พ.ศ. 2496 [2]

อำเภอสบปราบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sop Prap
คำขวัญ: 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู
เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง
ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอสบปราบ
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอสบปราบ
พิกัด: 17°52′51″N 99°20′14″E / 17.88083°N 99.33722°E / 17.88083; 99.33722
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำปาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด502.46 ตร.กม. (194.00 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด26,652 คน
 • ความหนาแน่น53.04 คน/ตร.กม. (137.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 52170
รหัสภูมิศาสตร์5211
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสบปราบ เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสบปราบตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสบปราบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. สบปราบ   Sop Prap 12 3,275 10,668
2. สมัย   Samai 8 1,917 7,573
3. แม่กัวะ   Mae Kua 6 1,492 5,041
4. นายาง   Na Yang 9 1,458 4,776

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสบปราบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสบปราบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสบปราบ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบปราบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสบปราบ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมัยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กัวะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายางทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอสบปราบลงเป็นกิ่งอำเภอสบปราบ, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/504.PDF
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอจักราช อำเภอสัตตหีบ อำเภอศรีสงคราม อำเภอชะอวด อำเภอหนองแซง อำเภอภาชี อำเภอเขาไชยสน อำเภอชุมพลบุรี อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสบปราบ และอำเภอสุไหงโกลก พ.ศ. ๒๔๙๖, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/017/368.PDF
  3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชายดอยจง 2.บ่อน้ำทิพย์หรือบ่อโข้ง(น้ำที่ผุดเองจากใต้ดินมีความศักดิ์สิทธิ์) 3.น้ำตกแม่ไซงู