อำเภอศรีสวัสดิ์

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ศรีสวัสดิ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี และยังเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบางที่สุดในประเทศไทย

อำเภอศรีสวัสดิ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Srisawat
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
คำขวัญ: 
ป่าสวย น้ำใส ปลาตัวใหญ่ คนน้ำใจงาม
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอศรีสวัสดิ์
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอศรีสวัสดิ์
พิกัด: 14°35′57″N 99°6′50″E / 14.59917°N 99.11389°E / 14.59917; 99.11389
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด3,295.9 ตร.กม. (1,272.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด26,782 คน
 • ความหนาแน่น8.13 คน/ตร.กม. (21.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 71250,
71220 (เฉพาะตำบลเขาโจด)
รหัสภูมิศาสตร์7104
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้ไข

อำเภอศรีสวัสดิ์ มีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า 200 ปีเศษ ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีเมืองอยู่ 2 เมือง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน คือ เมืองศรีสวัสดิ์ กับเมืองท่ากระดาน เมืองทั้งสองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าประดุง พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานไทย โดยยกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พร้อมกัน ตีเรื่อยมาจนถึงเมืองศรีสวัสดิ์ และเมืองท่ากระดานทำลายบ้านเรือนราษฎรและวัดเสียหายมาก ราษฎรหลบหนีและถูกจับกุมเป็นเชลย พม่ายกทัพต่อไปจนถึงเมืองลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรีเก่า) และได้ปะทะกับกองทัพไทยจึงได้ถอยทัพกลับไป ตั้งแต่นั้นมาเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดานก็ทรุดโทรมลง

ในปี พ.ศ. 2438 ทางราชการได้จัดการปกครองใหม่ โดยที่เมืองทั้ง 2 มีประชากรน้อยจึงยุบเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดาน รวมเป็นกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมามีพลเมืองจากถิ่นฐานใกล้เคียงอพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2444 และในปี พ.ศ. 2449 ได้ยุบมาเป็นกิ่งอำเภอโดยขึ้นต่ออำเภอสังขละบุรี และปี พ.ศ. 2467 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์[1]

 • วันที่ 31 มีนาคม 2449 ยุบอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็น กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์[2][3]
 • วันที่ 7 กันยายน 2467 โอนพื้นที่กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี ไปขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี[4]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านแม่แฉลบ[5]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็น อำเภอศรีสวัสดิ์[6]
 • วันที่ 30 กันยายน 2516 ก่อสร้างเขื่อนเจ้าเณร บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน (เขื่อนศรีนครินทร์ในปัจจุบัน)[7]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2522 จัดตั้งสุขาภิบาลเอราวัณ ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่ากระดาน[8] และยุบสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์[9] เนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการของสุขาภิบาลต่อไปได้ ประกอบกับไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ในเขตสุขาภิบาล
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลแม่กระบุง แยกออกจากตำบลหนองเป็ด และตำบลท่ากระดาน[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเอราวัณ เป็นเทศบาลตำบลเอราวัณ[11]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

อำเภอศรีสวัสดิ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้ไข

อำเภอศรีสวัสดิ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาสวน (Na Suan) 5 หมู่บ้าน
2. ด่านแม่แฉลบ (Dan Mae Chalaep) 8 หมู่บ้าน
3. หนองเป็ด (Nong Pet) 4 หมู่บ้าน
4. ท่ากระดาน (Tha Kradan) 5 หมู่บ้าน
5. เขาโจด (Khao Chot) 5 หมู่บ้าน
6. แม่กระบุง (Mae Krabung) 6 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข

ท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเอราวัณ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ากระดาน
 • เทศบาลตำบลเขาโจด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาโจดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระดาน (นอกเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านแม่แฉลบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเป็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กระบุงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. "ประวัติความเป็นเป็นมาของอำเภอศรีสวัสดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-27. สืบค้นเมื่อ 2020-07-27.
 2. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นกิ่งอำเภอ และย้ายอำเภอสังขละบุรีมาตั้งที่เมืองท่าขนุน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 23 (53): 1332. 31 มีนาคม 2449.
 3. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นกิ่งอำเภอ ย้ายที่ว่าการอำเภอสังขละมาตั้งที่ท่าขนุน คงเรียงว่าอำเภอสังขละและที่ว่าการอำเภอสังขละเดิม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่ากิ่งอำเภอวังกะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 24 (5): 92. 5 พฤษภาคม 2450.
 4. "ประกาศ เรื่อง จัดการเปลี่ยนแปลงอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 41 (0 ก): 75–76. 7 กันยายน 2467.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 3-4. 15 ตุลาคม 2499.
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (59 ก): 565–569. 27 กรกฎาคม 2508. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-10-01. สืบค้นเมื่อ 2019-07-13.
 7. "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (123 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-3. 30 กันยายน 2516.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (145 ง): 2926–2927. 21 สิงหาคม 2522.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (145 ง): 2928. 21 สิงหาคม 2522.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (131 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-14. 29 กรกฎาคม 2534.
 11. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-27.