อำเภอศรีสวัสดิ์

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ศรีสวัสดิ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอศรีสวัสดิ์
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอศรีสวัสดิ์
คำขวัญ: ป่าสวย น้ำใส ปลาตัวใหญ่ คนน้ำใจงาม
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°35′57″N 99°6′50″E / 14.59917°N 99.11389°E / 14.59917; 99.11389
อักษรไทยอำเภอศรีสวัสดิ์
อักษรโรมันAmphoe Si Sawat
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด3,295.9 ตร.กม. (1,272.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด26,886
 • ความหนาแน่น8.15 คน/ตร.กม. (21.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์71250,
71220 (เฉพาะตำบลเขาโจด)
รหัสภูมิศาสตร์7104
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

"ศรีสวัสดิ์" มีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า 200 ปีเศษ ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีเมืองอยู่ 2 เมือง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน คือ เมืองศรีสวัสดิ์ กับเมืองท่ากระดาน เมืองทั้งสองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าประดุง พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานไทย โดยยกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พร้อมกัน ตีเรื่อยมาจนถึงเมืองศรีสวัสดิ์ และเมืองท่ากระดานทำลายบ้านเรือนราษฎรและวัดเสียหายมาก ราษฎรหลบหนีและถูกจับกุมเป็นเชลย พม่ายกทัพต่อไปจนถึงเมืองลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรีเก่า) และได้ปะทะกับกองทัพไทยจึงได้ถอยทัพกลับไป ตั้งแต่นั้นมาเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดานก็ทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ. 2438 ทางราชการได้จัดการปกครองใหม่ โดยที่เมืองทั้ง 2 มีประชากรน้อยจึงยุบเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดาน รวมเป็นกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมามีพลเมืองจากถิ่นฐานใกล้เคียงอพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2444 และในปี พ.ศ. 2449 ได้ยุบมาเป็นกิ่งอำเภอโดยขึ้นต่ออำเภอสังขละบุรี และปี พ.ศ. 2467 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์[1]

 • วันที่ 31 มีนาคม 2449 ยุบอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็น กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์[2]
 • วันที่ 7 กันยายน 2467 โอนพื้นที่กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี ไปขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี[3]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านแม่แฉลบ[4]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็น อำเภอศรีสวัสดิ์[5]
 • วันที่ 30 กันยายน 2516 ก่อสร้างเขื่อนเจ้าเณร บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน (เขื่อนศรีนครินทร์ในปัจจุบัน)[6]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2522 จัดตั้งสุขาภิบาลเอราวัณ ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่ากระดาน[7] และยุบสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ เนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการของสุขาภิบาลต่อไปได้ ประกอบกับไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ในเขตสุขาภิบาล[8]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลแม่กระบุง แยกออกจากตำบลหนองเป็ด และตำบลท่ากระดาน[9]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเอราวัณ เป็นเทศบาลตำบลเอราวัณ

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอศรีสวัสดิ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอศรีสวัสดิ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาสวน (Na Suan)
2. ด่านแม่แฉลบ (Dan Mae Chalaep)
3. หนองเป็ด (Nong Pet)
4. ท่ากระดาน (Tha Kradan)
5. เขาโจด (Khao Chot)
6. แม่กระบุง (Mae Krabung)
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเอราวัณ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ากระดาน
 • เทศบาลตำบลเขาโจด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาโจดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระดาน (นอกเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านแม่แฉลบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเป็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กระบุงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

การเดินทางแก้ไข

 • รถประจำทาง
  • กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์
  • กาญจนบุรี - เอราวัณ
 • รถยนต์ส่วนตัว
  • ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3199

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]ประวัติความเป็นเป็นมาของอำเภอศรีสวัสดิ์
 2. [2]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นกิ่งอำเภอ และย้ายอำเภอสังขละบุรีมาตั้งที่เมืองท่าขนุน
 3. [3]ประกาศ เรื่อง จัดการเปลี่ยนแปลงอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘
 6. [6]พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลศรีสวัสดิ์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี