เปิดเมนูหลัก

อำเภอไทรโยค

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อำเภอไทรโยค เป็นอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นทีป่าไม้และภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ น้ำตกไทรโยค, ถ้ำละว้า, ถ้ำดาวดึงส์ และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นต้น

อำเภอไทรโยค
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นอำเภอไทรโยค
เมืองชายแดน แคว้นประวัติศาสตร์
ธรรมชาติงดงาม นามไทรโยค
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอไทรโยค
อักษรโรมันAmphoe Sai Yok
จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่2,728.922 ตร.กม.
ประชากร63,740 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น23.35 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7102
รหัสไปรษณีย์71150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไทรโยค หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
พิกัด14°6′56″N 99°8′40″E / 14.11556°N 99.14444°E / 14.11556; 99.14444
โทรศัพท์0 3459 1065
โทรสาร0 3459 1065
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตำบลบ้องตี้

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอไทรโยค ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสน้ำตกไทรโยคน้อย ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีชื่อ พระองค์ได้ทอดพระเนตรและเห็นต้นไทรที่ขึ้นอยู่ริมธารน้ำจึงตั้งชื่อ "น้ำตกไทรโยคน้อย" และเมื่อได้มีการจัดตั้งอำเภอขึ้นจึงตั้งชื่ออำเภอตามชื่อน้ำตกไทรโยค

 • วันที่ 31 มีนาคม 2449 ยุบอำเภอไทรโยค เป็นกิ่งอำเภอ[1]
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2479 ย้ายที่ว่าการอำเภอไทรโยค ไปตั้งที่บ้านวังโพ ตำบลลุ่มสุ่ม กิ่งอำเภอไทรโยค และได้โอนพื้นที่ตำบลแม่กระบาล จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ไปขึ้นกิ่งอำเภอไทรโยค โอนกิ่งอำเภอไทรโยค จากอำเภอวังกะ มาขึ้นอยู่ในความปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงยุบตำบลป่าพง กิ่งอำเภอไทรโยค รวมเข้ากับตำบลลุ่มสุ่ม กิ่งอำเภอไทรโยค[2]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม ในท้องที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม[3]
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ตั้งกิ่งอำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอำเภอไทรโยค[4]
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย ในท้องที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม[5]
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2515 ตั้งตำบลท่าเสา แยกออกจากตำบลลุ่มสุ่ม[6]
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2518 โอนหมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ ไปขึ้นกับตำบลลุ่มสุ่ม แล้วตั้งเป็นหมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม[7]
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2518 ตั้งตำบลวังกระแจะ แยกออกจากตำบลท่าเสา และตั้งตำบลศรีมงคล แยกออกจากตำบลสิงห์[8]
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2519 ตั้งตำบลบ้องตี้ แยกออกจากตำบลลุ่มสุ่ม[9]
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2525 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม และสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็น เทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม และเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตามลำดับ
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2549 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลวังโพธิ์ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล[11]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอไทรโยคแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลุ่มสุ่ม (Lum Sum) 11 หมู่บ้าน 5. วังกระแจะ (Wang Krachae) 9 หมู่บ้าน
2. ท่าเสา (Tha Sao) 11 หมู่บ้าน 6. ศรีมงคล (Si Mongkhon) 8 หมู่บ้าน
3. สิงห์ (Sing) 6 หมู่บ้าน 7. บ้องตี้ (Bongti) 4 หมู่บ้าน
4. ไทรโยค (Sai Yok) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม
 • เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเสา
 • เทศบาลตำบลไทรโยค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรโยคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม (นอกเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังกระแจะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีมงคลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้องตี้ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค

สถานศึกษาแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบอำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นกิ่งอำเภอ และย้ายอำเภอสังขละบุรีมาตั้งที่เมืองท่าขนุน
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอไทรโยค และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ และเขตตำบล
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม กิ่งอำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 4. [4]พระราชกฤษฎีกา เรื่อง ตั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอประทาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอละหานทราย อำเภอกุยบุรี อำเภอตาพระยา อำเภอหนองไผ่ อำเภอนาเชือก อำเภอวัดเพลง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอภูกระดึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านดุง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกุดชุม พ.ศ. ๒๕๐๖
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 11. [11]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล