อำเภอศรีสาคร

อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย

ศรีสาคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

อำเภอศรีสาคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Sakhon
คำขวัญ: 
ธรรมชาติสวยงาม รวยดินดำ
เลิศล้ำผลไม้ ป่าใหญ่ตะเคียนทอง
กุ้งคลองปลากือเลาะ นามเพราะศรีสาคร
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอศรีสาคร
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอศรีสาคร
พิกัด: 6°13′53″N 101°30′0″E / 6.23139°N 101.50000°E / 6.23139; 101.50000
ประเทศ ไทย
จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่
 • ทั้งหมด500.1 ตร.กม. (193.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด41,902 คน
 • ความหนาแน่น83.79 คน/ตร.กม. (217.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 96210
รหัสภูมิศาสตร์9607
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีสาคร หมู่ที่ 1 ถนนกรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอศรีสาครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอศรีสาครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลซากอ อำเภอรือเสาะ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีสาคร[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอศรีสาคร[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ปีเดียวกัน

 • วันที่ 24 กันยายน 2517 แยกพื้นที่ตำบลซากอ และตำบลตะมะยูง จากอำเภอรือเสาะ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีสาคร[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอรือเสาะ
 • วันที่ 19 มีนาคม 2522 ยกฐานะกิ่งอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ เป็น อำเภอศรีสาคร[2]
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสาคร ในท้องที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,3,4 และ 10 ตำบลซากอ[3]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2524 ตั้งตำบลศรีสาคร แยกออกจากตำบลซากอ[4]
 • วันที่ 14 กันยายน 2525 ตั้งตำบลเชิงคีรี แยกออกจากตำบลตะมะยูง และตำบลซากอ[5]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลศรีบรรพต แยกออกจากตำบลซากอ ตั้งตำบลกาหลง แยกออกจากตำบลศรีสาคร[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลศรีสาคร เป็นเทศบาลตำบลศรีสาคร[7] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอศรีสาครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซากอ (Sako) 6 หมู่บ้าน
2. ตะมะยูง (Tamayung) 6 หมู่บ้าน
3. ศรีสาคร (Si Sakhon) 10 หมู่บ้าน
4. เชิงคีรี (Choeng Khiri) 4 หมู่บ้าน
5. กาหลง (Kalong) 4 หมู่บ้าน
6. ศรีบรรพต (Si Banphot) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอศรีสาครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีสาคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีสาคร และตำบลซากอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซากอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีสาคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะมะยูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรึสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสาคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีสาคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชิงคีรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบรรพตทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีสาคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (158 ง): 3589. September 24, 1974. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2021-06-21.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. March 25, 1979. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2021-06-21.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (27 ง): 493–495. February 17, 1981.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาครและอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (96 ง): 1798–1802. June 16, 1981.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (130 ง): 3668–3670. September 14, 1982.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 112-118. October 10, 1986.
 7. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-06-21.