อำเภอแม่สรวย

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อำเภอแม่สรวย [แม่-สวย](คำเมือง: Lanna-Mae Suai.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่สรวย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่สรวย
คำขวัญ: 
ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง
แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ
ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°39′24″N 99°32′30″E / 19.65667°N 99.54167°E / 19.65667; 99.54167
อักษรไทยอำเภอแม่สรวย
อักษรโรมันAmphoe Mae Suai
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,428.61 ตร.กม. (551.59 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด84,378 คน
 • ความหนาแน่น59.06 คน/ตร.กม. (153.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57180
รหัสภูมิศาสตร์5710
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอแม่สรวยเดิมเป็นแขวงขึ้นกับบริเวณเชียงใหม่เหนือ เรียกว่า แขวงแม่ซวย ตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยการรวมแขวงเมืองพงและแขวงเมืองเวียงป่าเป้าเข้าด้วยกัน และโดยให้ตั้งที่ทำการแขวงที่แขวงแม่ซวย [1] ต่อมาเมื่อมีการยกฐานะเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวาในปี 2453[2] ได้มีฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดเชียงราย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่สรวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเชียงราย ระยะห่างประมาณ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่สรวยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 126 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. แม่สรวย   Mae Suai 16 3,566 8,942
2. ป่าแดด   Pa Daet 22 3,854 11,046
3. แม่พริก   Mae Phrik 13 2,133 5,798
4. ศรีถ้อย   Si Thoi 12 2,105 6,232
5. ท่าก๊อ   Tha Ko 27 5,796 17,813
6. วาวี   Wawi 25 7,301 22,884
7. เจดีย์หลวง   Chedi Luang 11 2,733 7,223

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่สรวยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่สรวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่สรวย
 • เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจดีย์หลวง
 • เทศบาลตำบลเวียงสรวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สรวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่พริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีถ้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าก๊อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวาวีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์หลวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 22, ฉบับที่ 39, หน้า 950–951, แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวามณฑลพายัพ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27 หน้า 426.
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข