อำเภอบึงโขงหลง

อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย

บึงโขงหลง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[1]

อำเภอบึงโขงหลง
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ เน้นอำเภอบึงโขงหลง
คำขวัญ: 
ภูลังกา ไร่ยา สวนนก
น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°58′0″N 104°2′42″E / 17.96667°N 104.04500°E / 17.96667; 104.04500
อักษรไทยอำเภอบึงโขงหลง
อักษรโรมันAmphoe Bueng Khong Long
จังหวัดบึงกาฬ
พื้นที่
 • ทั้งหมด398.152 ตร.กม. (153.727 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด37,671 คน
 • ความหนาแน่น94.62 คน/ตร.กม. (245.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 38220
รหัสภูมิศาสตร์3806
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบึงโขงหลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

บึงโขงหลงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดแม่น้ำโขง แต่เดิมเป็นอำเภออยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคาย หลังจากพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 18 ก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แยกพื้นที่ 8 อำเภอได้แก่ บึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ่งคล้า บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายรวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลงจึงกลายเป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่บัดนั้นมา

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบึงโขงหลง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บึงโขงหลง (Bueng Khong Long) 17 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านโสกพอก หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านบึงโขงหลง หมู่ที่ 13 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 15 บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 16 บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 17 บ้านทรายทอง
2. โพธิ์หมากแข้ง (Pho Mak Khaeng) 16 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 2 บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านบัวโคก หมู่ที่ 5 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 6 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านดงชมภู หมู่ที่ 8 บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 9 บ้านหนองสิม หมู่ที่ 10 บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 11 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 บ้านนาสาร หมู่ที่ 13 บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 14 บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 16 บ้านใหม่ภูเจริญ
3. ดงบัง (Dong Bang) 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ
4. ท่าดอกคำ (Tha Dok Kham) 13 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไร่ หมู่ที่ 3 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสา หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ที่ 7 บ้านฝอยลม หมู่ที่ 8 บ้านหนองฮู หมู่ที่ 9 บ้านท่าดอกคำเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านไทยเจริญใต้ หมู่ที่ 13 บ้านหนองฮู

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบึงโขงหลงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบึงโขงหลงและตำบลโพธิ์หมากแข้ง
  • เทศบาลตำบลบึงงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงโขงหลง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงบังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดอกคำทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

บึงโขงหลง เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก อันดับที่ 1,098 ของโลก (Wetland of International Importance) ในปี พ.ศ. 2544 [2]มีชายหาดคำสมบูรณ์สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำ อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงโขงหลงเพียง 3 - 4 กิโลเมตร มีบริการร้านอาหารบริเวณรอบบึง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้มีปรากฏการณ์คล้ายพญานาคเล่นน้ำในบึงโขงหลง ซึ่งสื่อมวลชนจำนวนมากได้เสนอข่าวดังกล่าว[3][4] และมีการทำนายว่า วันออกพรรษาจะมีปรากฏการณ์พญานาคเล่นน้ำในบึงโขงหลงอีกครั้ง และอาจจะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในบึงโขงหลง ซึ่งโดยทั่วไปบั้งไฟพญานาคจะขึ้นในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายในวันออกพรรษาของทุกปี

นอกจากนั้นยังมีภูลังกาและสถานที่สวยงามบนภูหลายแห่ง เช่น เจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เจดีย์หลวงปู่วัง ฐิติสาโร พระแกะสลักบนหน้าผาภูลังกา น้ำตก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (18 ก): 1. 2011-03-22.
  2. lovethailand.org
  3. http://www.youtube.com/watch?v=pq5jC0txVCU
  4. http://www.youtube.com/watch?v=WGta_Te-9cE