เปิดเมนูหลัก

อำเภอโคกโพธิ์

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

อำเภอโคกโพธิ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

อำเภอโคกโพธิ์
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอโคกโพธิ์
ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก น้ำตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ประเพณีไทยงานชักพระ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอโคกโพธิ์
อักษรโรมันAmphoe Khok Pho
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่339.4 ตร.กม.
ประชากร68,180 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น200.88 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9402
รหัสไปรษณีย์94120,
94180 (เฉพาะตำบลนาประดู่ ปากล่อ ทุ่งพลา และควนโนรี)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
พิกัด6°43′46″N 101°5′46″E / 6.72944°N 101.09611°E / 6.72944; 101.09611
โทรศัพท์0 7343 1200
โทรสาร0 7343 1200
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโคกโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

เมื่อประมาณ ร.ศ. 119 อำเภอโคกโพธิ์ขึ้นอยู่กับเมืองหนองจิกซึ่งเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองที่แยกออกมาจากเมืองปัตตานีเดิม ได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และรามัน ต่อมา ร.ศ. 125 ได้สถาปนาเป็นมณฑลปัตตานีขึ้น

โคกโพธิ์ได้ยกฐานะเป็นอำเภอแยกจากอำเภอหนองจิกเป็นอำเภอใหม่ มีชื่อว่า อำเภอเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลมะกรูด ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอมะกรูด ตามชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ

ปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้เสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา จึงได้พิจารณาหาสถานที่เป็นที่ประทับ และตั้งกล้องดูดาวทรงเห็นว่าหลังสถานีรถไฟโคกโพธิ์ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน มีสภาพเหมาะสมได้สร้างพลับพลาและที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ และเมื่อเสร็จการรับเสด็จ ที่ก่อสร้างนั้นมีอาคารหลายหลังที่สามารถใช้เป็นที่ว่าการอำเภอและบ้านพักจึงได้ย้ายมาสถานที่แห่งนี้ และปี พ.ศ. 2482 ได้เปลื่ยนชื่อจากอำเภอมะกรูดมาเป็น อำเภอโคกโพธิ์ ตามชื่อของตำบลของอำเภอโคกโพธิ์จนปัจจุบันมีอายุถึง 97 ปี

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโคกโพธิ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 82 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกโพธิ์ (Khok Pho) 12 หมู่บ้าน 7. ปากล่อ (Pak Lo) 9 หมู่บ้าน
2. มะกรูด (Makrut) 7 หมู่บ้าน 8. ทุ่งพลา (Thung Phala) 5 หมู่บ้าน
3. บางโกระ (Bang Kro) 5 หมู่บ้าน 9. ท่าเรือ (Tha Ruea) 7 หมู่บ้าน
4. ป่าบอน (Pa Bon) 5 หมู่บ้าน 10. นาเกตุ (Na Ket) 7 หมู่บ้าน
5. ทรายขาว (Sai Khao) 6 หมู่บ้าน 11. ควนโนรี (Khuan Nori) 6 หมู่บ้าน
6. นาประดู่ (Na Pradu) 8 หมู่บ้าน 12. ช้างให้ตก (Chang Hai Tok) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกโพธิ์
 • เทศบาลตำบลนาประดู่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาประดู่
 • เทศบาลตำบลมะกรูด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะกรูดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกโพธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโกระทั่งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าบอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาประดู่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาประดู่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากล่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งพลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโนรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างให้ตกทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข