เปิดเมนูหลัก

อำเภอแม่ลาน

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

อำเภอแม่ลาน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

อำเภอแม่ลาน
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอแม่ลาน
ลองกองหวาน ชลประทานดี
วิถีอำนวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแม่ลาน
อักษรโรมันAmphoe Mae Lan
จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่89.2 ตร.กม.
ประชากร16,876 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น189.19 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9412
รหัสไปรษณีย์94180
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแม่ลาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180
พิกัด6°39′39″N 101°14′23″E / 6.66083°N 101.23972°E / 6.66083; 101.23972
โทรศัพท์0 7335 6101, 0 7333 0350
โทรสาร0 7335 6101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่ลานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอแม่ลานได้ตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่ลาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 โดยแยกออกมาจากอำเภอโคกโพธิ์ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ลาน ตำบลป่าไร่ และตำบลม่วงเตี้ย

ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งกิ่งอำเภอแม่ลานเป็น อำเภอแม่ลาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

การปกครองของอำเภอแม่ลานมี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่ลาน (Mae Lan) 9 หมู่บ้าน
2. ม่วงเตี้ย (Muang Tia) 6 หมู่บ้าน
3. ป่าไร่ (Pa Rai) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่ลานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไร่ทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

28 เมษายน พ.ศ. 2547 เกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธบุกสถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน ส่งผลให้ คนร้ายเสียชีวิต 11 ราย ตำรวจเสียชีวิต 1 ราย รวม 12 ราย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข