อำเภอเมืองยะลา

อำเภอในจังหวัดยะลา ประเทศไทย

เมืองยะลา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ชาวบ้านที่สามารถพูดภาษามลายูได้ นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิบง ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่งที่เคยมีอยู่มากมายภายในตัวอำเภอเมืองยะลา

อำเภอเมืองยะลา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Yala
คำขวัญ: 
วัดถ้ำสวย รวยไม้ยางพารา
ล้ำค่าหินอ่อน กระท้อนรสดี
แผนที่จังหวัดยะลา เน้นอำเภอเมืองยะลา
แผนที่จังหวัดยะลา เน้นอำเภอเมืองยะลา
พิกัด: 6°32′33″N 101°16′59″E / 6.54250°N 101.28306°E / 6.54250; 101.28306
ประเทศ ไทย
จังหวัดยะลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด258.0 ตร.กม. (99.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด172,584 คน
 • ความหนาแน่น668.93 คน/ตร.กม. (1,732.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 95000,
95160 (เฉพาะตำบลลิดล ลำใหม่ ลำพะยา และพร่อน)
รหัสภูมิศาสตร์9501
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองยะลาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองยะลาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 80 หมู่บ้าน 40 ชุมชน ได้แก่

1. สะเตง (Sateng) 40 ชุมชน 8. หน้าถ้ำ (Na Tham) 4 หมู่บ้าน
2. บุดี (Budi) 8 หมู่บ้าน 9. ลำพะยา (Lam Phaya) 7 หมู่บ้าน
3. ยุโป (Yupo) 6 หมู่บ้าน 10. เปาะเส้ง (Po Seng) 4 หมู่บ้าน
4. ลิดล (Lidon) 5 หมู่บ้าน 11. พร่อน (Phron) 6 หมู่บ้าน
5. ยะลา (Yala) 3 หมู่บ้าน 12. บันนังสาเรง (Bannang Sareng) 6 หมู่บ้าน
6. ท่าสาป (Tha Sap) 6 หมู่บ้าน 13. สะเตงนอก (Sateng Nok) 13 หมู่บ้าน
7. ลำใหม่ (Lam Mai) 7 หมู่บ้าน 14. ตาเซะ (Ta Se) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองยะลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครยะลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเตงทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลำใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำใหม่
 • เทศบาลตำบลบุดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุดีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลยุโป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยุโปทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าสาป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสาปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิดลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยะลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลลำใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพะยาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปาะเส้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพร่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบันนังสาเรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเซะทั้งตำบล

อ้างอิง แก้