อำเภอหนองจิก

อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

หนองจิก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เดิมเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองประเทศราชของสยาม

อำเภอหนองจิก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Chik
คำขวัญ: 
เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ
อารามหลวงมุจลินทร์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอหนองจิก
แผนที่จังหวัดปัตตานี เน้นอำเภอหนองจิก
พิกัด: 6°50′40″N 101°10′43″E / 6.84444°N 101.17861°E / 6.84444; 101.17861
ประเทศ ไทย
จังหวัดปัตตานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด231.5 ตร.กม. (89.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด82,105 คน
 • ความหนาแน่น354.67 คน/ตร.กม. (918.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 94170
รหัสภูมิศาสตร์9403
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอหนองจิกตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

อำเภอหนองจิกในอดีตคือหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่ในตำบลหนองใหม่ อำเภอยะรัง ต่อมาปี พ.ศ. 2444 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่หมู่ 1 ตำบลตุยง

รายนามเจ้าเมืองหนองจิก แก้

 1. พระยาหนองจิก (ต่วนหนิ)
 2. พระยาหนองจิก (ต่วนกะจิ) น้องชายต่วนสุหลง เจ้าเมืองปัตตานี
 3. นายเม่นเมืองจะนะ รักษาราชการแทน
 4. พระยาหนองจิก (เกลียง)
 5. พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (เวียง)
 6. พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (มิ่ง)
 7. หลวงจ่ามหาดไทย รักษาราชการแทน
 8. พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (ทัด)
 9. พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร์ วาปีเขตมุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภักดิ์ พระยาหนองจิก (พ่วง)[1]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอหนองจิกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะเปาะ (Ko Po) 3 หมู่บ้าน 7. บ่อทอง (Bo Thong) 9 หมู่บ้าน
2. คอลอตันหยง (Kholo Tanyong) 8

หมู่บ้าน

8. บางเขา (Bang Khao) 7 หมู่บ้าน
3. ดอนรัก (Don Rak) 7 หมู่บ้าน 9. บางตาวา (Bang Tawa) 2 หมู่บ้าน
4. ดาโต๊ะ (Dato) 5 หมู่บ้าน 10. ปุโละปุโย (Pulo Puyo) 9 หมู่บ้าน
5. ตุยง (Tuyong) 8 หมู่บ้าน 11. ยาบี (Yabi) 6 หมู่บ้าน
6. ท่ากำชำ (Tha Kamcham) 7 หมู่บ้าน 12. ลิปะสะโง (Lipa Sa-ngo) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอหนองจิกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลบางเขา
 • เทศบาลตำบลหนองจิก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตุยง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเปาะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอลอตันหยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนรักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดาโต๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตุยง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองจิก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากำชำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเขา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตาวาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปุโละปุโยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยาบีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิปะสะโงทั้งตำบล

ประชากร แก้

การคมนาคม แก้

อ้างอิง แก้

 1. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาวิเชียรคิรี(ชม) เมื่อยังเป็นพระยาสุนทรานุรักษ์ แต่ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้