อำเภอนิคมน้ำอูน

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

นิคมน้ำอูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอนิคมน้ำอูน
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอนิคมน้ำอูน
คำขวัญ: แหล่งผลไม้นานา ยางพาราคู่เมือง มุ่งประเทืองธรรมะ
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°10′59″N 103°43′7″E / 17.18306°N 103.71861°E / 17.18306; 103.71861
อักษรไทยอำเภอนิคมน้ำอูน
อักษรโรมันAmphoe Nikhom Nam Un
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด162.0 ตร.กม. (62.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด14,833 คน
 • ความหนาแน่น91.56 คน/ตร.กม. (237.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47270
รหัสภูมิศาสตร์4707
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี 2512 กรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม และตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพขึ้นไปอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ที่ตำบลหนองปลิง และตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2518 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน ประกอบด้วย ตำบลหนองปลิงและตำบลนิคมน้ำอูน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนิคมน้ำอูน ประกอบด้วย 4 ตำบล คือ ตำบลหนองปลิง ตำบลนิคมน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองบัว

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนิคมน้ำอูนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนิคมน้ำอูนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นิคมน้ำอูน (Nikhom Nam Un) 10 หมู่บ้าน
2. หนองปลิง (Nong Pling) 8 หมู่บ้าน
3. หนองบัว (Nong Bua) 4 หมู่บ้าน
4. สุวรรณคาม (Suwannakham) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนิคมน้ำอูนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมน้ำอูนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุวรรณคามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล