อำเภอแม่พริก

อำเภอในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แม่พริก (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอในจังหวัดลำปาง

อำเภอแม่พริก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Phrik
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
คำขวัญ: 
ประตูสู่ล้านนา พระพุทธบาทคู่เมือง ส้มเกลี้ยงเลื่องลือนาม เมืองแม่พริกเลื่องลือไกล
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่พริก
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่พริก
พิกัด: 17°26′54″N 99°6′54″E / 17.44833°N 99.11500°E / 17.44833; 99.11500
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำปาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด538.921 ตร.กม. (208.079 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด15,756 คน
 • ความหนาแน่น29.24 คน/ตร.กม. (75.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 52180,
52230 (เฉพาะหมู่ 1, 2, 6 ตำบลพระบาทวังตวง)
รหัสภูมิศาสตร์5209
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่พริก หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอแม่พริกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

อำเภอแม่พริกตั้งอยู่บนลำห้วยแม่พริก ชื่อ "แม่พริก" คงได้มาจากชื่อลำห้วยแม่พริกนี้ ส่วนที่มาของคำว่า "แม่พริก" มีเรื่องเล่ามาว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี้จึงมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนรอยหิน 2 รอย แต่รอยพระพุทธบาททั้ง 2 รอย เป็นรอยกลับกัน (ชาวบ้านเรียกว่า "ปิ๊ก" หรือ "พลิก" แปลว่า กลับ) นานเข้าเลยเรียกเพี้ยนจากพลิกมาเป็น "พริก" เรื่องเล่าหรือคำบอกเล่าเหล่านี้จึงเป็นที่มาของลำห้วยแม่พริก ก่อนที่จะตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่พริก ปรากฏว่าท้องที่อำเภอแม่พริกแห่งนี้เป็นหมู่บ้านขึ้นกับอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีรวมด้วยกัน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่พริกลุ่ม บ้านแม่พริกบน และบ้านแม่เชียงราย

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2443 ถึงปี พ.ศ. 2447 จังหวัดตาก ได้ตั้งด่านเก็บภาษีค่านาเงินรัฐชูปการ ขึ้นที่บ้านแม่พริกลุ่ม และได้จัดส่งเจ้าน้อยสารมาเป็นนายด่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 เจ้าน้อยสารถูกคนร้ายปล้นฆ่าตายทางราชการจึงได้โอนหมู่บ้านแม่พริกลุ่ม บ้านแม่พริกบน และบ้านแม่เชียงราย จากอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มาขึ้นกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยถือเขตห้วยแม่เชียงรายและห้วยแม่ระวาน เป็นเส้นแบ่งเขตและตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่พริกขึ้นโดยมีทีทำการกิ่งอำเภอแม่พริกอยู่ที่บ้านแม่พริกลุ่ม เมื่อแรกที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนั้นได้แบ่งเขตปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลแม่พริกลุ่ม ตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ และตำบลน้ำดิบ[1]

 • วันที่ 9 มกราคม 2481 เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอแม่พริกกับอำเภอเถิน โดยโอนพื้นที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของตำบลผาปัง กิ่งอำเภอแม่พริก ไปขึ้นกับตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน และยุบตำบลน้ำดิบ กิ่งอำเภอแม่พริก ให้โอนหมู่ที่ 1–2 ที่ได้ยุบตำบลของตำบลน้ำดิบ กิ่งอำเภอแม่พริก ไปขึ้นกับตำบลแม่วะ อำเภอเถิน[2] และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเถินกับกิ่งอำเภอแม่พริก โดยโอนพื้นที่หมู่ 4 (ในขณะนั้น) ของตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มาขึ้นกับตำบลแม่ปุ กิ่งอำเภอแม่พริก[2] และโอนพื้นที่หมู่ 3–5 ที่ได้ยุบตำบลของตำบลน้ำดิบ มาขึ้นกับตำบลแม่พริกลุ่ม
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแม่พริก ในท้องที่หมู่บ้านแม่พริกลุ่ม[3]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน เป็น อำเภอแม่พริก[4]
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2531 จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ปุ ในท้องที่หมู่ 1–3, 6–7 ตำบลแม่ปุ[5]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลพระบาทวังตวง แยกออกจากตำบลแม่ปุ และตำบลแม่พริก[6]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลแม่พริก และสุขาภิบาลแม่ปุ เป็นเทศบาลตำบลแม่พริก และเทศบาลตำบลแม่ปุ ตามลำดับ[7] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 12 กันยายน 2546 แยกพื้นที่หมู่ 3 บ้านแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 7 บ้านดอยคำ[8]
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลแม่ปุ รวมเข้ากับเทศบาลตำบลแม่ปุ[9]
 • วันที่ 8 กันยายน 2547 แยกพื้นที่หมู่ 7 บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 11 บ้านแพะดอกเข็ม[10]
 • วันที่ 29 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลผาปัง รวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก[11]
 • วันที่ 20 เมษายน 2550 แยกพื้นที่หมู่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 8 บ้านแม่เชียงรายบน[12]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2552 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง เป็น เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง[13]
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ปรับเปลี่ยนเขตหมู่ที่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม, หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน และหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่พริก ที่มีพื้นที่อยู่ในทั้งเขตเทศบาลตำบลแม่พริกกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ให้มีพื้นที่เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลแม่พริกเต็มพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน[14]
 • วันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม, หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน และหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่พริก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มารวมกับท้องที่เทศบาลตำบลแม่พริก[15] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก[16]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 2 บ้านท่าชุม ตำบลพระบาทวังตวง เป็นหมู่ที่ 2 "บ้านท่าต้นแหน"[17]

เขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอแม่พริกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[18]
1. แม่พริก   Mae Phrik 11 2,591 6,553
2. ผาปัง   Pha Pang 5 499 1,444
3. แม่ปุ   Mae Pu 6 1,355 3,768
4. พระบาทวังตวง   Phra Bat Wang Tuang 8 1,305 3,788

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอแม่พริกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลมหาราษฎร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 40 (0 ก): 233–235. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2466
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลและอำเภอในจังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3344–3349. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2481
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่พริก กิ่งอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (83 ง): (ฉบับพิเศษ) 73–74. วันที่ 15 ตุลาคม 2499
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ง): 321–327. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
 5. 5.0 5.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (107 ง): 5160–5163. วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่พริก และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (171 ง): (ฉบับพิเศษ) 84–92. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531
 7. 7.0 7.1 "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 8. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนพิเศษ 106 ง): 109–113. วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
 9. 9.0 9.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 75 ง): 11–14. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 10. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 99 ง): 159–163. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2547
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 108 ง): 1–3. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
 12. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (ตอนพิเศษ 47 ง): 153–155. วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 126: 1. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 14. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การกำหนดเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (ตอนพิเศษ 171 ง): (ฉบับพิเศษ) 48–50. วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (ตอนพิเศษ 34 ง): 13. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (ตอนพิเศษ 34 ง): 14. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
 17. "ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (46 ง): 127. วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 18. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย