อำเภอหนองแค

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

หนองแค เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด สภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมและกสิกรรม แต่เนื่องจากการมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย รวมทั้งมีระยะทางห่างจากจังหวัดปริมณฑลอื่น ๆ ที่ไม่ไกลนัก (มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน 100 กิโลเมตรและมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ) จีงมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย

อำเภอหนองแค
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอหนองแค
คำขวัญ: ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง
อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°20′21″N 100°51′42″E / 14.33917°N 100.86167°E / 14.33917; 100.86167
อักษรไทยอำเภอหนองแค
อักษรโรมันAmphoe Nong Khae
จังหวัดสระบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด262.867 ตร.กม. (101.494 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด94,862
 • ความหนาแน่น360.87 คน/ตร.กม. (934.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์18140,
18230 (เฉพาะตำบลโคกแย้ ห้วยขมิ้น หนองนาก ห้วยทราย หนองจิก และบัวลอย ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทยจำกัด),
18250 (เฉพาะตำบลคชสิทธิ์ โคกตูม และโพนทอง)
รหัสภูมิศาสตร์1903
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหนองแค เลขที่ 67 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองแคตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองแคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 181 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองแค (Nong Khae) 10. ห้วยทราย (Huai Sai)
2. กุ่มหัก (Kum Hak) 11. หนองไข่น้ำ (Nong Khai Nam)
3. คชสิทธิ์ (Khotchasit) 12. หนองแขม (Nong Khaem)
4. โคกตูม (Khok Tum) 13. หนองจิก (Nong Chik)
5. โคกแย้ (Khok Yae) 14. หนองจรเข้ (Nong Chorakhe)
6. บัวลอย (Bua Loi) 15. หนองนาก (Nong Nak)
7. ไผ่ต่ำ (Phai Tam) 16. หนองปลาหมอ (Nong Pla Mo)
8. โพนทอง (Phon Thong) 17. หนองปลิง (Nong Pling)
9. ห้วยขมิ้น (Huai Khamin) 18. หนองโรง (Nong Rong)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองแคประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหินกอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย และตำบลหนองไข่น้ำ
 • เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคชสิทธิ์
 • เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ต่ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุ่มหักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคชสิทธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตูมและตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกแย้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวลอยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหินกอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหินกอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหินกอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแขมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจิกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจรเข้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองนากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาหมอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโรงทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

อำเภอหนองแคถือเป็นอำเภอทางผ่านที่สำคัญสำหรับเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านของถนนที่สำคัญหลายสาย ยกตัวอย่างเช่น

อ้างอิงแก้ไข