อำเภอเมืองมุกดาหาร

อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

เมืองมุกดาหาร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Mukdahan
คำขวัญ: 
ขึ้นภูมโนรมย์ชมเมืองมุกด์ สุขสราญไปถ้ำฝ่ามือแดง
แสงสุรีย์ฉายบนภูผาเทิบ
เอิบอาบธรรมพระองค์หลวง-สิงห์สอง
ซื้อของต้องที่ตลาดอินโดจีน กินปลาอร่อยจากแม่น้ำโขง
โยงมุกด์-สะหวันสะพานไทย-ลาว
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอเมืองมุกดาหาร
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอเมืองมุกดาหาร
พิกัด: 16°32′18″N 104°42′54″E / 16.53833°N 104.71500°E / 16.53833; 104.71500
ประเทศ ไทย
จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,235.07 ตร.กม. (476.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด136,706 คน
 • ความหนาแน่น110.69 คน/ตร.กม. (286.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 49000
รหัสภูมิศาสตร์4901
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

มุกดาหารเคยเป็น "เมือง" มาก่อนถึง 173 ปี ก่อนถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นกับเมืองนครพนม แล้วจึงได้เปิดที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2450 จนถึง พ.ศ. 2459 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนคำว่าเมือง เป็นจังหวัด ให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 (ราชกิจจานุเบกษา) เมืองนครพนม จึงเปลี่ยนเป็น จังหวัดนครพนม และอำเภอเมืองมุกดาหาร ก็เปลี่ยนเป็นอำเภอมุกดาหาร ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ในการปกครองของมณฑลอุดร

พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525 ยกฐานะอำเภอมุกดาหารเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2525 และเป็นจังหวัดมุกดาหารถึงปัจจุบัน[1]

 • วันที่ 12 กันยายน 2481 ยุบตำบลหนองสูงเหนือ รวมกับตำบลหนองสูงใต้ และตั้งชื่อว่าตำบลหนองสูง[2]
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2484 แยกพื้นที่ตำบลคำชะอี ตำบลหนองสูง ตำบลบ้านซ่ง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านเหล่า และตำบลหนองเอี่ยน อำเภอมุกดาหาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอคำชะอี ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร[3]
 • วันที่ 20 มกราคม 2496 ตั้งตำบลดงเย็น แยกออกจากตำบลศรีบุญเรือง และตำบลโพธิ์ชัย[4]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลมุกดาหาร ในท้องที่บางส่วนของตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง[5]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอคำชะอี อำเภอมุกดาหาร เป็น อำเภอคำชะอี[6]
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506 แยกพื้นที่ตำบลดอนตาล และตำบลโพธิ์ไทรย์ อำเภอมุกดาหาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนตาล ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร[7]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2507 ตั้งตำบลบางทรายใหญ่ แยกออกจากตำบลมุกดาหาร และตั้งตำบลป่าไร่ แยกออกจากตำบลดอนตาล[8]
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2509 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนตาล ในท้องที่บางส่วนของตำบลดอนตาล[9]
 • วันที่ 20 กันยายน 2509 ตั้งตำบลคำอาฮวน แยกออกจากตำบลศรีบุญเรือง และตำบลดงเย็น ตั้งตำบลคำป่าหลาย แยกออกจากตำบลหว้านใหญ่ และตำบลบ้านโคก ตั้งตำบลนิคมคำสร้อย แยกออกจากตำบลนากอก ตั้งตำบลนาอุดม แยกออกจากตำบลดงเย็น ตั้งตำบลบ้านบาก แยกออกจากตำบลดอนตาล และตำบลป่าไร่ ตั้งตำบลเหล่าหมี แยกออกจากตำบลโพธิ์ไทรย์ และตำบลดอนตาล[10]
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2512 จัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร[11]
 • วันที่ 28 กันยายน 2514 ตั้งตำบลกกแดง แยกออกจากตำบลนิคมคำสร้อย ตั้งตำบลนาสีนวน แยกออกจากตำบลศรีบุญเรือง[12]
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2514 ตั้งตำบลนาสะเม็ง แยกออกจากตำบลดอนตาล ตำบลเหล่าหมี และตำบลบ้านบาก[13]
 • วันที่ 12 กันยายน 2515 ตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลนากอก[14]
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลนิคมคำสร้อย ในท้องที่บางส่วนของตำบลนิคมคำสร้อย[15]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร เป็น อำเภอดอนตาล[16]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2518 แยกพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลนากอก ตำบลนาอุดม ตำบลหนองแวง และตำบลกกแดง อำเภอมุกดาหาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร[17]
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2518 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร วันที่ 7 ตุลาคม 2512 และจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอคำชะอี และอำเภอมุกดาหาร[18]
 • วันที่ 11 มีนาคม 2520 จัดตั้งศาลจังหวัดมุกดาหาร[19]
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลป่งขาม แยกออกจากตำบลหว้านใหญ่ ตั้งตำบลบางทรายน้อย แยกออกจากตำบลบางทรายใหญ่[20]
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2520 โอนพื้นที่หมู่ 14 (ในขณะนั้น) บ้านร่มเกล้า ของตำบลหนองสูงใต้ อำเภอคำชะอี มาขึ้นกับตำบลนิคมคำสร้อย กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอมุกดาหาร[21]
 • วันที่ 27 กันยายน 2520 แยกพื้นที่ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม และตำบลบางทรายน้อย อำเภอมุกดาหาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร[22]
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2521 ตั้งตำบลดงมอน แยกออกจากตำบลผึ่งแดด ตั้งตำบลโชคชัย แยกออกจากตำบลนิคมคำสร้อย[23]
 • วันที่ 25 มีนาคม 2522 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอมุกดาหาร เป็น อำเภอนิคมคำสร้อย[24]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลกุดแข้ แยกออกจากตำบลโพนทราย[25]
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2525 แยกพื้นที่อำเภอมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย กิ่งอำเภอดงหลวง และกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดนครพนม มาตั้งเป็น จังหวัดมุกดาหาร โดยโอนกิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก มาขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร และเปลี่ยนชื่ออำเภอมุกดาหาร เป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร[26]
 • วันที่ 21 เมษายน 2526 ยกฐานะจากสุขาภิบาลมุกดาหาร เป็นเทศบาลเมืองมุกดาหาร[27]
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลชะโนด แยกออกจากตำบลหว้านใหญ่[28]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลชโนดน้อย แยกออกจากตำบลหนองบัว[29]
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2527 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็น อำเภอดงหลวง[30]
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลพังแดง แยกออกจากตำบลหนองแคน[31]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลดงหมู แยกออกจากตำบลป่งขาม[32]
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2531 โอนพื้นที่หมู่ 5 บ้านเขามโนรมย์ และหมู่ 10 บ้านคำภูเงิน (ในตอนนั้น) จากตำบลศรีบุญเรือง ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปตั้งเป็นหมู่ 9 และ 10 ของตำบลนาสีนวน[33]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2532 โอนพื้นที่หมู่ 9 (ในขณะนั้น) บ้านนาแพง ของตำบลคำป่าหลาย มาขึ้นกับตำบลหว้านใหญ่ กิ่งอำเภอหว้านใหญ่[34]
 • วันที่ 9 เมษายน 2535 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็น อำเภอหว้านใหญ่[35]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองมุกดาหารมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 156 หมู่บ้าน ได้แก่

1. มุกดาหาร (Mukdahan) 7 หมู่บ้าน 8. นาสีนวน (Na Si Nuan) 10 หมู่บ้าน
2. ศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang) - 9. คำป่าหลาย (Kham Pa Lai) 17 หมู่บ้าน
3. บ้านโคก (Ban Khok) 14 หมู่บ้าน 10. คำอาฮวน (Kham Ahuan) 17 หมู่บ้าน
4. บางทรายใหญ่ (Bang Sai Yai) 14 หมู่บ้าน 11. ดงเย็น (Dong Yen) 15 หมู่บ้าน
5. โพนทราย (Phon Sai) 16 หมู่บ้าน 12. ดงมอน (Dong Mon) 10 หมู่บ้าน
6. ผึ่งแดด (Phueng Daet) 13 หมู่บ้าน 13. กุดแข้ (Kut Khae) 6 หมู่บ้าน
7. นาโสก (Na Sok) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองมุกดาหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลมุกดาหาร
 • เทศบาลตำบลดงเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเย็นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำอาฮวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำอาฮวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมุกดาหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร)
 • เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลผึ่งแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผึ่งแดดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำป่าหลายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดงมอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมอนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาโสก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโสกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาสีนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสีนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดแข้ทั้งตำบล

การศึกษา แก้

ประถมศึกษา แก้

 • โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
 • โรงเรียนเมืองใหม่
 • โรงเรียนมุกดาลัย

มัธยมศึกษา แก้

เอกชน แก้

 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
 • โรงเรียนท่านพระสารีบุตร

สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร แก้

 • โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิตร)

ระดับอาชีวศึกษา แก้

อาชีวศึกษารัฐ แก้

 • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

อาชีวศึกษาเอกชน แก้

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร

ระดับอุดมศึกษา แก้

สถาบันอุดมศึกษารัฐ แก้

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แก้

สาธารณสุข แก้

 • โรงพยาบาลมุกดาหาร
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 • หอแก้วมุกดาหาร
 • วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช)
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดศรีมงคลใต้
 • ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
 • ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุงเมือง
 • ตลาดอินโดจีน (ถนนคนเดินตลาดอินโดจีน)
 • ตลาดราตรี
 • ถนนคนเดินลานสนุกมุกดาหาร
 • สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
 • น้ำตกภูถ้ำพระ
 • ถ้ำฝ่ามือแดง
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
 • พญาอนันตนาคราช
 • วัดศรีมณฑา
 • ไร่ภาสทอง
 • สวนน้ำมุกดาหาร & สวนยิ้มแย้ม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. [1] เก็บถาวร 2019-08-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประวัติ มุกดาหาร
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 3. [3] เก็บถาวร 2012-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอคำชะอี ขึ้นอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 6. [6] เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙
 7. [7] เก็บถาวร 2012-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (กิ่งอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองเชียงราย กิ่งอำเภอแม่ใจ อำเภอพาน กิ่งอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ,กิ่งอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมุกดาหารและกิ่งอำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลดอนตาล กิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครพนม อำเภอมุกดาหาร อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม กิ่งอำเภอดอนตาล กิ่งอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 11. [11]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๒
 12. [12]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน และอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 13. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 14. [14]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 15. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนิคมคำสร้อย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 16. [16] เก็บถาวร 2011-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗
 17. [17] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย
 18. [18]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอคำชะอี และอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๘
 19. [19]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐
 20. [20]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 21. [21]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอคำชะอีกับกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๒๐
 22. [22] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหว้านใหญ่
 23. [23]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสงคราม อำเภอปลาปาก อำเภอมุกดาหาร กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 24. [24] เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒
 25. [25] เก็บถาวร 2012-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
 26. [26] เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕
 27. [27]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๖
 28. [28]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 29. [29]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 30. [30] เก็บถาวร 2012-02-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลานกระบือ อำเภอดงหลวง อำเภอทรายมูล อำเภอแม่เมาะ และอำเภอบัวเชด พ.ศ. ๒๕๒๗
 31. [31]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 32. [32]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 33. [33]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 34. [34]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 35. [35] เก็บถาวร 2012-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสอยดาว อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบางขัน อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองปาน อำเภอภูหลวง อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอสำโรง พ.ศ. ๒๕๓๕