อำเภอศรีเมืองใหม่

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ศรีเมืองใหม่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีชื่อเดิมว่าอำเภอโขงเจียม[1] นับเป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง

อำเภอศรีเมืองใหม่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Mueang Mai
คำขวัญ: 
ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น
ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย
ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอศรีเมืองใหม่
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอศรีเมืองใหม่
พิกัด: 15°29′43″N 105°16′43″E / 15.49528°N 105.27861°E / 15.49528; 105.27861
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,310.0 ตร.กม. (505.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด71,086 คน
 • ความหนาแน่น54.26 คน/ตร.กม. (140.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34250
รหัสภูมิศาสตร์3402
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ถนนศรีเมืองใหม่-ฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอศรีเมืองใหม่ เดิมชื่อ เมืองโขงเจียม อำเภอนี้มีการย้ายที่ตั้งว่าการอำเภอหลายครั้ง เดิมตั้งอยู่บ้านปากแซง ในปี พ.ศ. 2364 เรียกว่า เมืองโขงเจียมเหนือ ต่อมาในปี 2424 ย้ายไปตั้งที่ทำการใหม่ที่บ้านนาคอ เรียกว่า เมืองโขงเจียมใต้ ประมาณปี พ.ศ. 2446 ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่บ้านนาเอือด เรียกว่า อำเภอโขงเจียม พ.ศ.2457 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านด่านปากมูล พ.ศ.2500 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่โคกหมาจอก มีการจัดวางผังเมืองขึ้นใหม่ โดยมีวงกลมเสาธงกลางเมืองเป็นศูนย์กลางหมู่บ้านที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้จึงมีชื่อว่า บ้านศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม ต่อมา พ.ศ. 2514 ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีเมืองใหม่จนถึงปัจจุบัน

คำว่า "ศรีเมืองใหม่" หมายถึง "ที่อยู่อาศัย (เมือง) ที่สร้างขึ้นใหม่ ที่เพรียบพร้อมด้วยความสุขความเจริญและความสง่างาม"

 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอสุวรรณวารี[2]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสุวรรณวารี อำเภอโขงเจียม เป็น ตำบลโขงเจียม และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอสุวรรณวารี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอโขงเจียม[3] อีกครั้ง
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2482 โอนพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโขงเจียม ไปขึ้นกับอำเภอเขมราฐ[4]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลนาเอือด ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาคำ[5]
 • วันที่ 22 มกราคม 2500 ย้ายที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จากตำบลโขงเจียม มาตั้งที่ตำบลนาคำ และตั้งตำบลโขงเจียม ตำบลห้วยยาง และตำบลนาโพธิ์กลาง ขึ้นเป็น กิ่งอำเภอบ้านด่าน ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอโขงเจียม[6] ใช้ตัวที่ว่าการอำเภอโขงเจียมเดิมเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอ
 • วันที่ 10 มกราคม 2502 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม เป็น อำเภอบ้านด่าน[7]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2505 ตั้งตำบลแก้งกอก แยกออกจากตำบลนาคำ[8]
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2513 ตั้งตำบลตะบ่าย แยกออกจากตำบลเอือดใหญ่[9]
 • วันที่ 14 กันยายน 2514 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น อำเภอศรีเมืองใหม่[1]
 • วันที่ 27 เมษายน 2525 ตั้งตำบลนาเลิน แยกออกจากตำบลสงยาง[10]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 ตั้งตำบลดอนใหญ่ แยกออกจากตำบลวาริน[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนาเอือด เป็นเทศบาลตำบลนาเอือด[12] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2544 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลนาเอือด อำเภอศรีเมืองใหม่ เป็น เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่[13]
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 18 บ้านศูนย์ ตำบลคำไหล เป็น หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมากเหนือ[14]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอศรีเมืองใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอศรีเมืองใหม่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 122 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาคำ (Na Kham) 17 หมู่บ้าน 7. ตะบ่าย (Ta Bai) 12 หมู่บ้าน
2. แก้งกอก (Kaeng Kok) 7 หมู่บ้าน 8. คำไหล (Kham Lai) 18 หมู่บ้าน
3. เอือดใหญ่ (Ueat Yai) 8 หมู่บ้าน 9. หนามแท่ง (Nam Thaeng) 12 หมู่บ้าน
4. วาริน (Warin) 11 หมู่บ้าน 10. นาเลิน (Na Loen) 7 หมู่บ้าน
5. ลาดควาย (Lat Khwai) 8 หมู่บ้าน 11. ดอนใหญ่ (Don Yai) 7 หมู่บ้าน
6. สงยาง (Song Yang) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก้งกอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอือดใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวารินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดควายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสงยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะบ่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไหลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนามแท่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (98 ก): 618–620. September 14, 1971. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. April 29, 1917. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-07. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–363. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 512–513. May 29, 1939.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเอือด อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 99-100. November 28, 1956.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการอำเภอโขงเจียม และตั้งกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (8 ง): 225–226. January 22, 1957. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 7. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอชุมพวง อำเภอเชียงยืน อำเภอแก้งคร้อ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอคอนสาร อำเภอเซกา อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่าน อำเภอขนอม อำเภอบ้านแพรก อำเภอกระทู้ และอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (113 ก): (ฉบับพิเศษ) 8-11. January 10, 1959. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออำนาจเจริญ อำเภอโขงเจียม อำเภอบ้านด่าน อำเภอยโสธร และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (90 ง): 2067–2079. October 2, 1962.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภออำนาจเจริญ อำเภอกุดชุม และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (80 ง): 2380–2386. August 25, 1970.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (60 ง): 1307–1309. April 27, 1982.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอตระการพืชผลบุณฑริก ศรีเมืองใหม่และอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (147 ง): (ฉบับพิเศษ) 17-33. July 31, 1987.
 12. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 13. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลนาเอือด เป็นเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (67 ก): 3–4. August 24, 2001. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-21. สืบค้นเมื่อ 2021-07-21.
 14. "ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (88 ง): 221. October 18, 2007.