อำเภอซับใหญ่

อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ซับใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ

อำเภอซับใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sap Yai
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอซับใหญ่
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอซับใหญ่
พิกัด: 15°38′30″N 100°37′48″E / 15.64167°N 100.63000°E / 15.64167; 100.63000
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด255.0 ตร.กม. (98.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด15,647 คน
 • ความหนาแน่น61.36 คน/ตร.กม. (158.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 36130
รหัสภูมิศาสตร์3616
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนหนองบัวระเหว-เทพสถิต ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอซับใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

เดิมซับใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้ขอแยกตำบล จากการปกครองของตำบลหนองโดน มาเป็นตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2510 ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่าบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้ขอแยกตำบล จากตำบลท่ากูบ เป็นตำบลซับใหญ่ โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ เป็นกำนันประจำตำบล และได้จัดตั้งหมู่บ้านซับใหญ่ จากหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ เป็นบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจาก อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซับใหญ่ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอซับใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซับใหญ่ (Sap Yai) 14 หมู่บ้าน
2. ท่ากูบ (Tha Kup) 12 หมู่บ้าน
3. ตะโกทอง (Tako Thong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล

การสาธารณสุข

แก้

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยสถานบริการสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลซับใหญ่ (ขนาด 30 เตียง)
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากูบ บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบลและตำบลซับใหญ่บางส่วน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบุฉนวน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แก้

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

โรงเรียนท่ากูบ

โรงเรียนซับใหม่

โรงเรียนบ้านบุฉนวน

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากรของอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย