อำเภอรามัน

อำเภอในจังหวัดยะลา ประเทศไทย

อำเภอรามัน ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา

อำเภอรามัน
แผนที่จังหวัดยะลา เน้นอำเภอรามัน
คำขวัญ: ถิ่นช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ
ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°28′42″N 101°25′27″E / 6.47833°N 101.42417°E / 6.47833; 101.42417
อักษรไทยอำเภอรามัน
อักษรโรมันAmphoe Raman
จังหวัดยะลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด516.1 ตร.กม. (199.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด96,934
 • ความหนาแน่น187.82 คน/ตร.กม. (486.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์95140
รหัสภูมิศาสตร์9506
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอรามัน ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ในอดีตรามันเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองมลายูที่ถูกแบ่งออกมาจากเมืองปัตตานี ชื่ออำเภอ รามัน เป็นคำมลายู แปลว่า ชุมชนใหญ่ มาจากคำว่า รามา (มลายู: Rama) หมายถึง "ผู้คนจำนวนมาก"[1]

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองรามันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอรามัน (ยาวี: رمان; รูมี: Reman) จนถึงทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอรามันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

รายนามเจ้าเมืองรามันแก้ไข

 1. พระยารามันห์ (ตวันหม่าโส่) Tuan Mansur
 2. พระยารามันห์ (ตวันกุโหน) Tuan Kundur
 3. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ตวันติมุน) Tuan Timur
 4. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ตวันยาฮง) Tuan Jagung
 5. หลวงรายาภักดี (ตวันละเบะ) Tuan Lebeh รักษาการแทน[2]
 6. พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรินทรวิวังศา พระยารามันห์ (ตวนละไบยะวอ)

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอรามันแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กายูบอเกาะ (Kayu Boko) 9. เนินงาม (Noen Ngam)
2. กาลูปัง (Kalupang) 10. บาลอ (Balo)
3. กาลอ (Kalo) 11. บาโงย (Ba-ngoi)
4. กอตอตือร๊ะ (Koto Tuera) 12. บือมัง (Buemang)
5. โกตาบารู (Kota Baru) 13. ยะต๊ะ (Yata)
6. เกะรอ (Kero) 14. วังพญา (Wang Phaya)
7. จะกว๊ะ (Cha-kwa) 15. อาซ่อง (Asong)
8. ท่าธง (Tha Thong) 16. ตะโล๊ะหะลอ (Talo Halo)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอรามันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกายูบอเกาะ
 • เทศบาลตำบลโกตาบารู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกตาบารูทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลูปังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกะรอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะกว๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าธงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาโงยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบือมังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยะต๊ะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพญาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาซ่องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประพนธ์ เรืองณรงค์. "บทผนวกเกียรติยศ". ใน รัฐปัตตานีใน "ศรีวิชัย" เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์. สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:มติชน. 2547, หน้า 347
 2. พงศาวดารเมืองปัตตานี พระยาวิเชียรคิรี(ชม) เมื่อยังเป็นพระยาสุนทรานุรักษ์ แต่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข