อำเภอพาน

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

พาน (ไทยถิ่นเหนือ: (ᨻᩕᩣ᩠ᨶ))[1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อำเภอพาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phan
ชาวบ้านแห่ทำบุญที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ชาวบ้านแห่ทำบุญที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง
คำขวัญ: 
พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำ​ผา​โขง
งามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการ
พระธาตุสามดวง​ ​เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอพาน
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอพาน
พิกัด: 19°33′14″N 99°44′26″E / 19.55389°N 99.74056°E / 19.55389; 99.74056
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,023.0 ตร.กม. (395.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด118,350 คน
 • ความหนาแน่น115.69 คน/ตร.กม. (299.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57120,
57250 (เฉพาะตำบลธารทอง),
57280 (เฉพาะตำบลแม่เย็นและตำบลทานตะวัน)
รหัสภูมิศาสตร์5705
ที่ตั้งที่ว่าการถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
วัดพระธาตุสามดวง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลป่าหุ่ง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1839 ต่อมาได้มีการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2476
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บนยอดดอยป่าซาง หมู่ 12 บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่ครูบาศรีวิชัย (ตนบุญแห่งล้านนา) เคยมาบูรณะไว้ และยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในอำเภอพาน มีความสูงถึง 1,350 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ระยะทางจากถนนด้านล่างขึ้นไปยังองค์พระธาตุมีความยาวกว่า 700 เมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอพานมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

อำเภอพานเดิมได้ปกครองตามระบอบ "พ่อเมือง" ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งตื้น ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ พ่อเมืองนี้ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ปกครองนครลำพูน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครองจากระบอบพ่อเมืองขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโดยมีปลัดอำเภอ เป็นปลัดกิ่งอำเภอมาประจำเรียกว่า "กิ่งอำเภอเมืองพาน" ต่อได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กับอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้นถึง พ.ศ. 2451 ได้ขึ้นตรงต่ออำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2455 ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพาน แล้วยุบอำเภอแม่ใจ และเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน ให้ขึ้นกับอำเภอเมืองพาน และย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านฝั่งตื้นไปตั้งที่ตำบลเมืองพาน อันเป็นที่ทำการอำเภอปัจจุบันมีนามว่า "อำเภอเมืองพาน" ซึ่งต่อมาทางราชการได้สั่งให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่ว่า "อำเภอพาน" เพราะชื่อคำว่า "เมือง" ไปตรงกับอำเภอเมืองเชียงราย ฉะนั้นอำเภอเมืองพาน จึงตัดคำว่าเมืองออกไป คงเรียกว่า "อำเภอพาน" มาจนกระทั่งทุกวันนี้

อนึ่ง ชื่อของอำเภอพานนั้น แต่เดิมในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เขียนเป็นอักษรธรรมว่า   ตรงกับคำว่า พราน ในภาษาไทยมาตรฐาน[2] มีความหมายสองประการคือ "นายพราน" หรือต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้น "ปอพราน"[3] เพียงแต่คำเมืองจะออกเสียงว่า พาน ราษฎรท้องถิ่นจึงเรียกขานกันตามสำเนียงท้องถิ่นว่าเมืองพาน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งอำเภอพานขึ้น ก็โดยสะกดชื่อตามสำเนียงท้องถิ่นว่า "พาน" ทำให้ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อย เข้าใจไปว่าชื่ออำเภอพานนั้นนำมาจากคำว่า "พาน" อันหมายถึงภาชนะอย่างหนึ่ง

 • วันที่ 8 ธันวาคม 2455 ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพาน มณฑลพายัพ ขึ้นเป็น อำเภอเมืองพาน[4]
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2460 ยุบอำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย และแบ่งท้องที่รวมเข้ากับอำเภอเมืองพาน[5]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2474 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย โดยโอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านงิ้วเฒ่า และหมู่ 15 บ้านผาวี ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มาขึ้นกับตำบลป่าหุ่ง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย[6]
 • วันที่ 23 มกราคม 2481 รวมตำบลแม่หนาด กับพื้นที่หมู่ 1,16 (ในขณะนั้น) ของตำบลฝั่งตื้น และพื้นที่หมู่ 3-10,12,14 (ในขณะนั้น) ของตำบลสันกลาง แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลแม่คาวโตน กับรวมตำบลฝั่งตื้น ตำบลป่าทุ่ง และพื้นที่หมู่ 1,2,11,13 (ในขณะนั้น) ของตำบลสันกลาง แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลเมืองพาน กับรวมตำบลป่าแฝก ตำบลแม่เย็น แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลแม่เย็น กับรวมตำบลแม่ใจเหนือ ตำบลแม่ใจใต้ ตำบลแม่สุก แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลแม่ใจ กับรวมตำบลป่าแดด กับพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลหัวง้ม และตำบลแม่อ้อ แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลแม่อ้อ และยุบท้องที่ตำบลป่าทุ่ง ยุบตำบลสันกลาง ยุบตำบลป่าแฝก ยุบตำบลแม่สุก ยุบตำบลป่าแดด ยุบตำบลแม่ใจใต้ ยุบตำบลแม่ใจเหนือ ยุบตำบลแม่หนาด และยุบตำบลฝั่งตื้น ในท้องที่อำเภอเมืองพาน[7]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย เป็น อำเภอพาน[8]
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2483 โอนพื้นที่หมู่ 21,25 (ในขณะนั้น) ของตำบลแม่คาวโตน ไปขึ้นกับตำบลเมืองพาน กับตั้งตำบลป่าแดด แยกออกจากตำบลแม่อ้อ และโอนพื้นที่หมู่ 12 (ในขณะนั้น) ของตำบลหัวง้ม ไปขึ้นกับตำบลแม่อ้อ[9]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลสันกลาง แยกออกจากตำบลเมืองพาน และตำบลแม่คาวโตน ตั้งตำบลป่าหุ่ง แยกออกจากตำบลเมืองพาน ตั้งตำบลป่าแฝก แยกออกจากตำบลแม่เย็น ตั้งตำบลศรีถ้อย แยกออกจากตำบลแม่ใจ และตั้งตำบลแม่สุก แยกออกจากตำบลแม่ใจ[10]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลเมืองพาน ในท้องที่บางส่วนของตำบลเมืองพาน[11]
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506 แยกพื้นที่ตำบลแม่ใจ ตำบลป่าแฝก ตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่สุก จากอำเภอพาน ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่ใจ[12] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอพาน
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่ใจ อำเภอพาน เป็น อำเภอแม่ใจ[13]
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2512 แยกพื้นที่ตำบลป่าแดด จากอำเภอพาน ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอป่าแดด[14] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอพาน
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลม่วงคำ แยกออกจากตำบลเมืองพาน ตั้งตำบลเจริญเมือง แยกออกจากตำบลแม่คาวโตน ตั้งตำบลสันมะเค็ด แยกออกจากตำบลแม่อ้อ ตั้งตำบลป่าแงะ แยกออกจากตำบลป่าแดด และตั้งตำบลสันมะค่า แยกออกจากตำบลป่าแดด[15]
 • วันที่ 4 มกราคม 2515 จัดตั้งสุขาภิบาลป่าแดด ในท้องที่บางส่วนของตำบลป่าแดด[16]
 • วันที่ 11 เมษายน 2515 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลแม่คาวโตน อำเภอพาน เป็น ตำบลทรายขาว[17]
 • วันที่ 12 กันยายน 2515 ตั้งตำบลดอยงาม แยกออกจากตำบลหัวง้ม[18]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2518 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอป่าแดด อำเภอพาน เป็น อำเภอป่าแดด[19]
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลธารทอง แยกออกจากตำบลทรายขาว[20]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 ตั้งตำบลสันติสุข แยกออกจากตำบลเมืองพาน[21]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลทานตะวัน แยกออกจากตำบลแม่เย็น[22]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลเวียงห้าว แยกออกจากตำบลดอยงาม[23]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองพาน เป็นเทศบาลตำบลเมืองพาน[24] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ 14 บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลดอยงาม อำเภอพาน เป็น หมู่ 14 บ้านสารภี[25]
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ 5 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เป็น หมู่ 5 บ้านแม่เย็นกลาง[26]
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2562 แยกพื้นที่หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด มาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 20 บ้านศรีนคร และ แยกพื้นที่หมู่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด มาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่ 21 บ้านกล้วยทรายเงิน[27]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอพานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 ตำบล จำนวน 231 หมู่บ้าน ดังนี้

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[28]
1. สันมะเค็ด   San Makhet 21 3,483 10,539
2. แม่อ้อ   Mae O 20 3,301 9,506
3. ธารทอง   Than Thong 11 2,421 6,534
4. สันติสุข   Santi Suk 9 1,983 5,349
5. ดอยงาม   Doi Ngam 14 2,228 6,394
6. หัวง้ม   Hua Ngom 13 2,446 6,923
7. เจริญเมือง   Charoen Mueang 22 2,977 8,403
8. ป่าหุ่ง   Pa Hung 17 3,702 9,526
9. ม่วงคำ   Muang Kham 17 3,050 8,343
10. ทรายขาว   Sai Khao 17 3,950 9,831
11. สันกลาง   San Klang 17 3,124 8,437
12. แม่เย็น   Mae Yen 11 2,033 5,573
13. เมืองพาน   Mueang Phan 24 7,623 19,301
14. ทานตะวัน   Than Tawan 12 2,211 6,264
15. เวียงห้าว   Wiang Hao 8 1,262 3,441

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอพานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเมืองพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองพาน
 • เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันมะเค็ดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่อ้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันติสุขทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวง้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าหุ่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงคำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทานตะวันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงห้าวทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. ชื่อเขียนตามที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม จ.ศ. 1216
 2. ชื่อเขียนตามที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม จ.ศ. 1216
 3. พจนานุกรมภาษาล้านนา, สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, พ.ศ. 2550, หน้า 234
 4. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและรวมกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 29 (0 ง): 2041. December 8, 1912.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ยุบอำเภอแม่ใจแลอำเภอดอกคำใต้" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 505. December 23, 1917. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 48 (0 ก): 88. May 24, 1931.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 3449–3457. January 23, 1938.
 8. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัด และอำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ก): 658–666. November 14, 1938. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2020-06-05.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (0 ง): 2773–2778. November 12, 1940.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 76-78. September 17, 1955.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (กิ่งอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองเชียงราย กิ่งอำเภอแม่ใจ อำเภอพาน กิ่งอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ,กิ่งอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (14 ง): 221–222. February 5, 1963. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 13. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (59 ก): 565–569. July 27, 1965. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-10-01. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 49 (49 ง): 1863. June 3, 1969. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงคำ อำเภอพาน กิ่งอำเภอป่าแดด และกิ่งอำเภอเชียงม่วน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (83 ง): 2451–2463. September 1, 1970. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป่าแดด กิ่งอำเภอป่าแดด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (3 ง): 8–9. January 4, 1972.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำบลบางแห่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (58 ง): 857–858. April 11, 1972.
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพาน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (135 ง): 2307–2312. September 12, 1972.
 19. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงน้อย อำเภอป่าแดด อำเภอเรณูนคร อำเภอคูเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอเสริมงาม อำเภอไพรบึง และอำเภหนองโดน พ.ศ. ๒๕๑๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (166 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. August 21, 1975. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (174 ง): 3509–3516. October 9, 1979.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพาน และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (71 ง): 1360–1363. May 12, 1981.
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเวียงชัย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 130-136. October 10, 1986.
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพานและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (115 ง): (ฉบับพิเศษ) 69-88. July 1, 1991. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-08. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 24. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-06-05.
 25. "ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอพาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (60 ง): 124. June 28, 2015.
 26. "ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอพาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (53 ง): 129. July 13, 2017. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-05. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 27. "ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (83 ง): 132–152. October 31, 2019.
 28. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้