เปิดเมนูหลัก

อำเภอนาแห้ว

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอนาแห้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอนาแห้ว
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอนาแห้ว
ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลื่องลือไกลพระธาตุดินแทน สุดแดนสยามเมืองหนาว เมืองแห่งหุบเขากระชายดำ เลิศล้ำวัฒนธรรมประเพณีริมเหือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย ผู้คนแจ่มใสน้ำใจดีงาม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอนาแห้ว
อักษรโรมันAmphoe Na Haeo
จังหวัดเลย
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่628.0 ตร.กม.
ประชากร11,658 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น18.56 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4206
รหัสไปรษณีย์42170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอนาแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
พิกัด17°29′6″N 101°4′12″E / 17.48500°N 101.07000°E / 17.48500; 101.07000
โทรศัพท์0 4289 7041
โทรสาร0 4289 7020
เว็บไซต์อำเภอนาแห้ว
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาแห้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาแห้ว (Na Haeo) 7 หมู่บ้าน
2. แสงภา (Saeng Pha) 6 หมู่บ้าน
3. นาพึง (Na Phueng) 8 หมู่บ้าน
4. นามาลา (Na Ma La) 8 หมู่บ้าน
5. เหล่ากอหก (Lao Ko Hok) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาแห้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาแห้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแห้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงภาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาพึงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามาลาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกทั้งตำบล