อำเภอวิหารแดง

อำเภอในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

วิหารแดง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองแค[1][2]

อำเภอวิหารแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wihan Daeng
คำขวัญ: 
เจดีย์พระคุณแม่ ธรรมชาติแท้ท่องไพร อ่างใหญ่ซับปลากั้ง อุโมงค์ทางรถไฟ บึงใหญ่หนองโพธิ์ ไข่โตส้มหวาน
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอวิหารแดง
แผนที่จังหวัดสระบุรี เน้นอำเภอวิหารแดง
พิกัด: 14°20′47″N 100°59′22″E / 14.34639°N 100.98944°E / 14.34639; 100.98944
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด255.41 ตร.กม. (98.61 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด38,728 คน
 • ความหนาแน่น151.63 คน/ตร.กม. (392.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 18150
รหัสภูมิศาสตร์1904
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวิหารแดง เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอวิหารแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์

แก้

พื้นที่อำเภอวิหารแดง เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอหนองแค และทางราชการเห็นสมควรในการตั้งกิ่งอำเภอหนองหมู โดยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2480[1] ขึ้นกับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2501[2] แต่เดิมตัวอำเภอไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนี้ แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหมู แต่เมื่อมีการตัดถนนสุวรรณศรและเส้นทางรถไฟผ่าน จึงได้ย้ายที่ตัวอำเภอมาอยู่ ณ พื้นที่ปัจจุบันนี้[3]

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2480 แยกพื้นที่ตำบลหนองหมู ตำบลบ้านลำ และตำบลคลองเรือ จากอำเภอหนองแค มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหมู[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองแค
 • วันที่ 17 เมษายน 2499 ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองหมู อำเภอหนองแค ไปตั้งที่ตำบลบ้านลำ[3] ในท้องที่กิ่งอำเภอเดียวกัน
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านลำ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านลำ[4]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองหมู อำเภอหนองแค เป็น อำเภอหนองหมู[2]
 • วันที่ 7 เมษายน 2502 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบ้านลำ[5] เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 11 เมษายน 2504 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองหมู จังหวัดสระบุรี เป็น อำเภอวิหารแดง[6]
 • วันที่ 9 เมษายน 2506 ตั้งตำบลวิหารแดง แยกออกจากตำบลบ้านลำ และตำบลคลองเรือ[7]
 • วันที่ 18 มีนาคม 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองหมู ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองหมู ตำบลบ้านลำ และตำบลวิหารแดง[8]
 • วันที่ 25 กันยายน 2522 ตั้งตำบลหนองสรวง แยกออกจากตำบลบ้านลำ[9]
 • วันที่ 26 กันยายน 2529 ตั้งตำบลเจริญธรรม แยกออกจากตำบลคลองเรือ[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านลำ และสุขาภิบาลหนองหมู เป็นเทศบาลตำบลบ้านลำ และเทศบาลตำบลหนองหมู ตามลำดับ[11] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2544 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง เป็น เทศบาลตำบลวิหารแดง[12]
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 5 บ้านจีนตาย ตำบลหนองหมู เป็น หมู่ที่ 5 บ้านสร้างบุญ[13]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอวิหารแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด

(พ.ศ. 2563)[14]

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น

(พ.ศ. 2563)

1. หนองหมู (Nong Mu) 8 4,715 1,424
3,291
(ทต. หนองหมู)
(อบต. หนองหมู)
2. บ้านลำ (Ban Lam) 7 6,937 36
6,901
(ทต. วิหารแดง)
(อบต. บ้านลำ)
3. คลองเรือ (Khlong Ruea) 10 7,175 24
7,151
(ทต. วิหารแดง)
(อบต. คลองเรือ)
4. วิหารแดง (Wihan Daeng) 10 6,109 1,635
241
4,233
(ทต. วิหารแดง)
(ทต. หนองหมู)
(อบต. วิหารแดง)
5. หนองสรวง (Nong Suang) 11 7,256 1,983
9
5,264
(ทต. วิหารแดง)
(ทต. หนองหมู)
(อบต. หนองสรวง)
6. เจริญธรรม (Charoen Tham) 8 6,785 486
6,299
(ทต. วิหารแดง)
(อบต. เจริญธรรม)
รวม 54 38,997 5,838 (เทศบาล)

33,159 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอวิหารแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวิหารแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลำ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1; ตำบลคลองเรือ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1; ตำบลวิหารแดง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 10; ตำบลหนองสรวง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 10–11; และตำบลเจริญธรรม เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2
 • เทศบาลตำบลหนองหมู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหมู เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 7; ตำบลวิหารแดง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 9; และตำบลหนองสรวง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 8
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหมู เฉพาะหมู่ที่ 3–6, 8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 7
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลำ เฉพาะหมู่ที่ 2–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 1
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเรือ เฉพาะหมู่ที่ 2–10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิหารแดง เฉพาะหมู่ที่ 2–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 9–10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสรวง เฉพาะหมู่ที่ 2–7, 9 บางส่วนของหมู่ที่ 1, 8, 10–11
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญธรรม เฉพาะหมู่ที่ 3–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอหนองแซง กับกิ่งอำเภอหนองหมู" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ง): 2915–2916. February 28, 1937.
 2. 2.0 2.1 2.2 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321–327. July 22, 1958. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-12-26.
 3. 3.0 3.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองหมู จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (33 ง): 1203. April 17, 1956.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านลำ กิ่งอำเภอหนองหมู อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45 ง): (ฉบับพิเศษ) 13-14. May 30, 1956.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบ้านลำ จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (42 ง): 1011–1012. April 7, 1959.
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (33 ก): 382-. April 11, 1961. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2020-12-26.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (35 ง): 988–991. April 9, 1963.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (22 ง): 919–920. March 18, 1969.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (167 ง): 3270–3275. September 25, 1979.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (166 ง): (ฉบับพิเศษ) 57-59. September 26, 1986.
 11. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-12-26.
 12. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลบ้านลำ เป็นเทศบาลตำบลวิหารแดง พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (67 ก): 1–2. August 21, 2001. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2020-12-26.
 13. "ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (153 ง): 235. October 20, 2011.
 14. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ กรมการปกครอง