อำเภอนาบอน

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

อำเภอนาบอน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอนาบอน
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอนาบอน
คำขวัญ: 
น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี
พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°15′42″N 99°35′42″E / 8.26167°N 99.59500°E / 8.26167; 99.59500
อักษรไทยอำเภอนาบอน
อักษรโรมันAmphoe Na Bon
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด192.899 ตร.กม. (74.479 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด26,616 คน
 • ความหนาแน่น137.97 คน/ตร.กม. (357.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์80220, 80250 (เฉพาะหมู่ที่ 3-4 ตำบลแก้วแสน)
รหัสภูมิศาสตร์8010
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาบอนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาบอน (Na Bon) 14 หมู่บ้าน
2. ทุ่งสง (Thung Song) 10 หมู่บ้าน
3. แก้วแสน (Kaeo Saen) 10 หมู่บ้าน
    

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาบอนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาบอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาบอน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาบอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาบอน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก้วแสนทั้งตำบล