อำเภอเขาชะเมา

อำเภอในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

อำเภอเขาชะเมา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

อำเภอเขาชะเมา
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอเขาชะเมา
คำขวัญ: น้ำตกมีชื่อ เลื่องลือผลไม้ หลากหลายสัตว์ป่า
ยางพาราชั้นดี มากมีถ้ำภูผา งามธาราอ่างเขาจุก
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°58′30″N 101°41′6″E / 12.97500°N 101.68500°E / 12.97500; 101.68500
อักษรไทยอำเภอเขาชะเมา
อักษรโรมันAmphoe Khao Chamao
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด269.95 ตร.กม. (104.23 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด23,775 คน
 • ความหนาแน่น88.07 คน/ตร.กม. (228.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์21110
รหัสภูมิศาสตร์2107
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเขาชะเมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอเขาชะเมาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแกลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาชะเมา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเขาชะเมา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 29 หมู่บ้าน ได้แก่

1. น้ำเป็น (Nam Pen) 7 หมู่บ้าน
2. ห้วยทับมอญ (Huai Thap Mon) 8 หมู่บ้าน
3. ชำฆ้อ (Cham Kho) 9 หมู่บ้าน
4. เขาน้อย (Khao Noi) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเขาชะเมาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลชำฆ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชำฆ้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเป็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญทั้งตำบล[3]
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

สถานศึกษาในอำเภอเขาชะเมาแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษาแก้ไข

ตำบลห้วยทับมอญแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
 • โรงเรียนบ้านสีระมัน
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก
 • โรงเรียนบ้านยางเอน
 • โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

ตำบลน้ำเป็นแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
 • โรงเรียนบ้านน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
 • โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
 • โรงเรียนบ้านน้ำเป็น

ตำบลชำฆ้อแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านศรีประชา
 • โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
 • โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

ตำบลเขาน้อยแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
 • โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาชะเมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 16. 8 มิถุนายน 2536.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 3. "เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา". 18 ตุลาคม 2556.