อำเภอบ่อทอง

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

บ่อทอง เป็นอำเภอของจังหวัดชลบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปี พ.ศ. 2521[1] และตั้งเป็นอำเภอลำดับที่ 10 ของทางจังหวัดปี พ.ศ. 2528[2]

อำเภอบ่อทอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bo Thong
ภูเขาในเขตตำบลพลวงทอง
ภูเขาในเขตตำบลพลวงทอง
คำขวัญ: 
เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่
กล้วยไข่รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบ่อทอง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบ่อทอง
พิกัด: 13°16′42″N 101°26′24″E / 13.27833°N 101.44000°E / 13.27833; 101.44000
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด781.6 ตร.กม. (301.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด49,835 คน
 • ความหนาแน่น63.76 คน/ตร.กม. (165.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20270
รหัสภูมิศาสตร์2010
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ่อทอง เลขที่ 9
หมู่ที่ 1 ถนนหนองใหญ่-ปรกฟ้า ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบ่อทอง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม ในปี พ.ศ. 2517 ทางราชการได้เห็นว่าพื้นที่บริเวณหมู่บ้านอมพนม มีลักษณะพื้นที่มีความเจริญ เป็นที่ตั้งของตลาด สถานีตำรวจ มีระยะห่างจากอำเภอต้นสังกัดมากกว่า 38 กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการจึงพิจารณาให้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และตั้ง 2 ตำบลเพิ่มเพื่อให้เข้าเงื่อนไขในการจัดตั้ง โดยแยกหมู่ 12 ตำบลหมอนนาง, หมู่ 9 ตำบลท่าบุญมี และหมู่ 5,7 ตำบลบ่อทอง ตั้งเป็น ตำบลบ่อกวางทอง และแยกหมู่ 2–4 ตำบลบ่อทอง ตั้งเป็น ตำบลวัดสุวรรณ[3]

นายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และพลเอกเล็ก แนวมาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแยกพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อกวางทอง และตำบลวัดสุวรรณ ของอำเภอพนัสนิคม ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ[1] ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2521 และตั้งที่ว่าการกิ่งที่บ้านอมพนม โดยใช้ชื่อกิ่ง "บ่อทอง" ตามตำนานเชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของเจ้าผู้ครองนคร ชื่อ พญาเร่ ซึ่งมีอายุราว 1,300 ปี และปี พ.ศ. 2460 มีการขุดค้นพบแร่ทองคำครั้งแรกโดยชาวกุหล่า ซึ่งอพยพตั้งถิ่นฐานที่ค้นพบแร่ทองคำ และตั้งชื่อว่า "บ่อทอง"

นายประกิต อุตตะโมต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประกาศตั้งตำบลเพิ่ม 2 ตำบล โดยแยกหมู่ 2–4 ตำบลบ่อทอง ตั้งเป็น ตำบลธาตุทอง ในปี พ.ศ. 2524[4] และแยกหมู่ 6–10 ตำบลวัดสุวรรณ ตั้งเป็น ตำบลเกษตรสุวรรณ ในปี พ.ศ. 2525[5] ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2528 เมื่อพื้นที่มีความเจริญ เป็นที่ตั้งของสุขาภิบาล[6] สถานีตำรวจ[7] ไปรษณีย์โทรเลข[8] รวมทั้งศูนย์ราชการ และเป็นที่ประชุมชนมากขึ้น จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ[2] ปี พ.ศ. 2537 ได้แยก 5 หมู่บ้านของตำบลบ่อทอง ตั้งเป็น ตำบลพลวงทอง[9] เป็นตำบลลำดับที่ 6 ของทางอำเภอ จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบ่อทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ่อทอง (Bo Thong) 9 หมู่บ้าน
2. วัดสุวรรณ (Wat Suwan) 7 หมู่บ้าน[10]
3. บ่อกวางทอง (Bo Kwang Thong) 8 หมู่บ้าน[11]
4. ธาตุทอง (That Thong) 9 หมู่บ้าน[12]
5. เกษตรสุวรรณ (Kaset Suwan) 7 หมู่บ้าน
6. พลวงทอง (Phluang Thong) 7 หมู่บ้าน[13]

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบ่อทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทอง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1) และตำบลวัดสุวรรณ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 6)[6]
 • เทศบาลตำบลธาตุทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองทั้งตำบล[14]
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสุวรรณ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลวงทองทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ่อทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (110 ง): 3332. วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอแปลงยาว อำเภอบ่อทอง อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านฉาง พ.ศ. ๒๕๒๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (33 ก): (ฉบับพิเศษ) 7-9. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2528
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (202 ง): 2400–2407. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2518
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (79 ง): 1571–1574. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (106 ง): 3121–3137. วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2525
 6. 6.0 6.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ่อทอง กิ่งอำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (6 ง): 205–206. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2523
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (81 ง): 2084–2098. วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
 8. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขวัดพระยาไกร ท่าหลวง คชสิทธิ์ โคกตูม ดีลัง บ่อทอง กาบเชิง ลำดวน ห้วยทับทัน ยางชุมน้อย โนนแดง ปากคาด พรเจริญ นามน วังสามหมอ นาด้วง ดอนเขือง ท่าพระขอนแก่น โพศรี ช้างเผือก นาหมื่น แม่เมาะ ทุ่งหัวช้าง แม่เจดีย์ วังกะพี้ วังทรายพูน คลองลาน เนินมะปราง ท่าชัย วังพิกุล ทองผาภูมิ ท่าเสด็จ หนองหญ้าปล้อง บ้านกรูด พรหมคีรี ทุ่งตะโก บ้านพูน ลำไพล สุคิริน นาโยง คลองปาง และปาลัส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (180 ง): 4119–4123. วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (52 ง): 7–20. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 10. "ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนพิเศษ 108 ง): 44–47. วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546
 11. "ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 113 ง): 89–92. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 12. "ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนพิเศษ 108 ง): 48–51. วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546
 13. "ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนพิเศษ 108 ง): 40–43. วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 90 ง): 8. วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563