อำเภอบ่อทอง

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อำเภอบ่อทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัด

อำเภอบ่อทอง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบ่อทอง
คำขวัญ: เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่
กล้วยไข่รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°16′42″N 101°26′24″E / 13.27833°N 101.44000°E / 13.27833; 101.44000
อักษรไทยอำเภอบ่อทอง
อักษรโรมันAmphoe Bo Thong
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด781.6 ตร.กม. (301.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด50,204
 • ความหนาแน่น64.23 คน/ตร.กม. (166.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์20270
รหัสภูมิศาสตร์2010
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง เลขที่ 9
หมู่ที่ 1 ถนนหนองใหญ่-ปรกฟ้า ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ่อทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอบ่อทองแยกออกมาจากอำเภอพนัสนิคม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2521 ประกอบด้วยตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อกวางทอง และตำบลวัดสุวรรณเป็น กิ่งอำเภอบ่อทอง และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอบ่อทอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2528

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ่อทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ่อทอง (Bo Thong) 9 หมู่บ้าน
2. วัดสุวรรณ (Wat Suwan) 7 หมู่บ้าน
3. บ่อกวางทอง (Bo Kwang Thong) 8 หมู่บ้าน
4. ธาตุทอง (That Thong) 9 หมู่บ้าน
5. เกษตรสุวรรณ (Kaset Suwan) 7 หมู่บ้าน
6. พลวงทอง (Phluang Thong) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบ่อทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ
  • เทศบาลตำบลธาตุทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทองทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสุวรรณ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลวงทองทั้งตำบล

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแก้ไข

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
  • เขตป่าสงวนแห่งชาติคลองตะเคียน
  • เขตป่าสงวนแห่งชาติบ่อทอง-ท่าบุญมี

อ้างอิงแก้ไข