อำเภอหนองใหญ่

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หนองใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านบึง

อำเภอหนองใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Yai
คำขวัญ: 
ปาล์มน้ำมันมากมี ประเพณีวิ่งควาย เรียงรายป่าเขา ลำเนาสวนยาง ท่ามกลางเกษตรกรรม เจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอหนองใหญ่
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอหนองใหญ่
พิกัด: 13°9′24″N 101°22′0″E / 13.15667°N 101.36667°E / 13.15667; 101.36667
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด397.5 ตร.กม. (153.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด23,936 คน
 • ความหนาแน่น60.22 คน/ตร.กม. (156.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20190
รหัสภูมิศาสตร์2003
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอหนองใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

พื้นที่ของอำเภอหนองใหญ่เดิมเป็นตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองพลู และตำบลคลองกิ่ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านบึง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู และตำบลหนองเสือช้าง ออกจากการปกครองของอำเภอบ้านบึง รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองใหญ่[1] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองใหญ่[2] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 6 สิงหาคม 2517 ตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลคลองพลู และตำบลหนองอิรุณ ตั้งตำบลหนองเสือช้าง แยกออกจากตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองพลู และตำบลคลองกิ่ว[3]
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2518 แยกพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู และตำบลหนองเสือช้าง จากอำเภอบ้านบึง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองใหญ่[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านบึง
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2520 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองใหญ่ ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองใหญ่[4]
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2524 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง เป็น อำเภอหนองใหญ่[2]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2525 ตั้งตำบลห้างสูง แยกออกจากตำบลหนองใหญ่ และตำบลหนองเสือช้าง ตั้งตำบลเขาซก แยกออกจากตำบลเขาพลู[5]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลหนองใหญ่[6] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2543 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รวมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่[7]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอหนองใหญ่แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองใหญ่ (Nong Yai) 6 หมู่บ้าน
2. คลองพลู (Khlong Phlu) 4 หมู่บ้าน
3. หนองเสือช้าง (Nong Suea Chang) 5 หมู่บ้าน
4. ห้างสูง (Hang Sung) 5 หมู่บ้าน
5. เขาซก (Khao Sok) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอหนองใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพลูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเสือช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้างสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาซกทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองใหญ่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (245 ง): 3062. December 2, 1975. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2018-04-04.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (54 ง): (ฉบับพิเศษ) 30-33. March 28, 1974. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-08-13.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (133 ง): 3079–3086. August 6, 1974.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองใหญ่ กิ่งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (46 ง): 2231–2232. May 30, 1977.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอพนัสนิคม อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (106 ง): 3121–3137. August 3, 1982.
 6. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-08-13.
 7. "พระราชกฤษฎีการวมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่กับเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (42 ก): 18–21. May 15, 2000. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-08-13. สืบค้นเมื่อ 2021-08-13.