อำเภอวังจันทร์

อำเภอในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

วังจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

อำเภอวังจันทร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Chan
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
คำขวัญ: 
ผลไม้รสดี ประเพณีหลากหลาย
แหล่งจำหน่ายยางพารา งามตาเขื่อนประแสร์
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอวังจันทร์
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอวังจันทร์
พิกัด: 12°56′5″N 101°31′13″E / 12.93472°N 101.52028°E / 12.93472; 101.52028
ประเทศ ไทย
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด395.245 ตร.กม. (152.605 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด26,069 คน
 • ความหนาแน่น65.96 คน/ตร.กม. (170.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 21210
รหัสภูมิศาสตร์2104
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น ตำบลวังจันทร์ และตำบลชุมแสง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังจันทร์ และตำบลชุมแสง ของอำเภอแกลง ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังจันทร์[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2522 ทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลชุมแสง มาจัดตั้งเป็น ตำบลป่ายุบใน[3] และแบ่งแยกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลวังจันทร์ มาจัดตั้งเป็น ตำบลพลงตาเอี่ยม ในปี พ.ศ. 2534[4]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ปีเดียวกัน[5]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังจันทร์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังจันทร์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

1. ชุมแสง (Chum Saeng) 8 หมู่บ้าน
2. วังจันทร์ (Wang Chan) 6 หมู่บ้าน
3. ป่ายุบใน (Pa Yup Nai) 7 หมู่บ้าน
4. พลงตาเอี่ยม (Phlong Ta Iam) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชุมแสงและตำบลพลงตาเอี่ยม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสง (นอกเขตเทศบาลตำบลชุมแสง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่ายุบในทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม (นอกเขตเทศบาลตำบลชุมแสง)

สถานศึกษาแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัธยมแก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังจันทร์
  3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองระยองและกิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔