เปิดเมนูหลัก

อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

อำเภอเกาะจันทร์
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเกาะจันทร์
เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเกาะจันทร์
อักษรโรมันAmphoe Ko Chan
จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่248.8 ตร.กม.
ประชากร37,670 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น151.40 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2011
รหัสไปรษณีย์20240
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
พิกัด13°25′0″N 101°20′6″E / 13.41667°N 101.33500°E / 13.41667; 101.33500
โทรศัพท์0 3820 9777, 0 3820 9888
โทรสาร0 3820 9777, 0 3820 9888
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอเกาะจันทร์เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพรรณ และมีต้นจันทน์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใด ๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า "เกาะจันทร์" ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
 • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
 • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • วัดพระพุทธบาทเขานางนม
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองทัพบก
 • อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
 • วัดสายวารี (วัดบ้านคลอง)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะจันทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา (in i). 114 (พิเศษ 51 ง): 5. 25 มิถุนายน 2540.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.