อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

อำเภอเกาะจันทร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ko Chan
คำขวัญ: 
เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเกาะจันทร์
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเกาะจันทร์
พิกัด: 13°25′0″N 101°20′6″E / 13.41667°N 101.33500°E / 13.41667; 101.33500
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด248.8 ตร.กม. (96.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด39,598 คน
 • ความหนาแน่น159.16 คน/ตร.กม. (412.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20240
รหัสภูมิศาสตร์2011
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์ แก้

พ.ศ. 2371 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มชาวลาวอาสาปากน้ำ บุกเบิกสร้างเมืองพนัสนิคม เป็นเมืองชั้นจัตวา สังกัดกรมท่า โดยบริเวณท่าบุญมี เป็นท่าน้ำและท่าเกวียน ขนส่งสินค้าป่าสู่เมืองพนัสนิคม ตั้งอยู่อยู่ในอาณาเขตเมืองพนัสนิคม

พ.ศ. 2441 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีการปฏิรูปการปกครองประเทศและจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ให้เมืองพนัสนิคมเป็นอำเภอพนัสนิคม ยกฐานะเป็นตำบลท่าบุญมี ในอดีตมีสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ปรากฏหลักฐานบันทึกชื่อดงในตำบลท่าบุญมี เช่น ดงดอกไม้ ดงรากไม้ เป็นต้น โดยอาจมีต้นจันทน์มาก จึงเรียกว่า "เกาะจันทร์"

1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 แบ่งพื้นที่การปกครองจากอำเภอพนัสนิคม จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเกาะจันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ เฉพาะหมู่ที่ 2–13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14
 • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์ เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14
 • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบุญมี เฉพาะหมู่ที่ 3, 6–11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 4–5, 12
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบุญมี เฉพาะหมู่ที่ 1–2, 4–5, 12

สถานที่สำคัญ แก้

 • หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • วัดพระพุทธบาทเขานางนม
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองทัพบก
 • อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
 • วัดสายวารี (วัดบ้านคลอง)

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะจันทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 5. 25 มิถุนายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-06-04.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-06-04.