เทศบาลเมืองปรกฟ้า

เทศบาลเมืองในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ปรกฟ้า เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 48 กิโลเมตร

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Prok Fa
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเกาะจันทร์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสุทิน สุดถิ่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด182.06 ตร.กม. (70.29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด14,254 คน
 • ความหนาแน่น78.29 คน/ตร.กม. (202.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04201101
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์038-167062-4
โทรสาร038-167062-4 ต่อ 124
เว็บไซต์www.prokfa.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เดิมเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์" และได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองปรกฟ้า" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 อนึ่ง ในการยกฐานะเป็นเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจาก "เกาะจันทร์" เป็น "ปรกฟ้า" ตามชื่อบ้านปรกฟ้า (หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์) ซึ่งเป็นหมู่บ้านสำคัญในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำกับเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ (บริเวณตัวอำเภอเกาะจันทร์) ที่มีอยู่แต่เดิม

ภูมิศาสตร์

แก้

เนื้อที่และอาณาเขต

แก้

เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้

 
แผนที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ภูมิประเทศ

แก้

เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย คือ คลองหลวง มีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านสระตาพรหม

ประชากร

แก้

เมืองปรกฟ้ามีประชากรทั้งสิ้น 14,254 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การค้าขายจะทำกันเล็กน้อยภายในครอบครัว เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเกาะจันทร์ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอื่น

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้