อำเภอแปลงยาว

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

อำเภอแปลงยาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอแปลงยาว
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอแปลงยาว
คำขวัญ: 
ทุ่งนาบอกนาม เผาข้าวหลามประเพณี
ผลไม้รสดี ถิ่นที่อุตสาหกรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°35′5″N 101°17′3″E / 13.58472°N 101.28417°E / 13.58472; 101.28417
อักษรไทยอำเภอแปลงยาว
อักษรโรมันAmphoe Plaeng Yao
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.23 ตร.กม. (91.60 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด47,626 คน
 • ความหนาแน่น200.75 คน/ตร.กม. (519.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์24190
รหัสภูมิศาสตร์2409
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแปลงยาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแปลงยาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แปลงยาว (Plaeng Yao) 13 หมู่บ้าน
2. วังเย็น (Wang Yen) 11 หมู่บ้าน
3. หัวสำโรง (Hua Samrong) 12 หมู่บ้าน
4. หนองไม้แก่น (Nong Mai Kaen) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแปลงยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวสำโรง
  • เทศบาลตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแปลงยาว (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสำโรง (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่นทั้งตำบล