อำเภอแปลงยาว

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

แปลงยาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอแปลงยาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Plaeng Yao
คำขวัญ: 
ทุ่งนาบอกนาม เผาข้าวหลามประเพณี
ผลไม้รสดี ถิ่นที่อุตสาหกรรม
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอแปลงยาว
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอแปลงยาว
พิกัด: 13°35′5″N 101°17′3″E / 13.58472°N 101.28417°E / 13.58472; 101.28417
ประเทศ ไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.23 ตร.กม. (91.60 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด51,925 คน
 • ความหนาแน่น218.88 คน/ตร.กม. (566.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 24190
รหัสภูมิศาสตร์2409
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ เลขที่ 171 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอแปลงยาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอแปลงยาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แปลงยาว (Plaeng Yao) 13 หมู่บ้าน
2. วังเย็น (Wang Yen) 11 หมู่บ้าน
3. หัวสำโรง (Hua Samrong) 12 หมู่บ้าน
4. หนองไม้แก่น (Nong Mai Kaen) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอแปลงยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวสำโรง
  • เทศบาลตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแปลงยาว (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสำโรง (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่นทั้งตำบล