เปิดเมนูหลัก

อำเภอแปลงยาว

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

อำเภอแปลงยาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอแปลงยาว
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอแปลงยาว
ทุ่งนาบอกนาม เผาข้าวหลามประเพณี
ผลไม้รสดี ถิ่นที่อุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแปลงยาว
อักษรโรมันAmphoe Plaeng Yao
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่237.23 ตร.กม.
ประชากร45,929 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น193.60 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2409
รหัสไปรษณีย์24190
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พิกัด13°35′5″N 101°17′3″E / 13.58472°N 101.28417°E / 13.58472; 101.28417
โทรศัพท์0 3858 9001
โทรสาร0 3858 9241
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแปลงยาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแปลงยาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แปลงยาว (Plaeng Yao) 13 หมู่บ้าน
2. วังเย็น (Wang Yen) 11 หมู่บ้าน
3. หัวสำโรง (Hua Samrong) 12 หมู่บ้าน
4. หนองไม้แก่น (Nong Mai Kaen) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแปลงยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  • เทศบาลตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวสำโรง
  • เทศบาลตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแปลงยาว (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสำโรง (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่นทั้งตำบล