เปิดเมนูหลัก

อำเภอพนมสารคาม

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมอำเภอพนมสารคามมีขนาดใหญ่มาก ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น และอำเภอท่าตะเกียบ

อำเภอพนมสารคาม
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอพนมสารคาม
แหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ คุณภาพชีวิตนำสมัย
ผักผลไม้ส่งต่างประเทศ เขตอุตสาหกรรมแปรรูป
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอพนมสารคาม
อักษรโรมันAmphoe Phanom Sarakham
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่550.0 ตร.กม.
ประชากร82,831 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น150.60 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2406
รหัสไปรษณีย์24120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 https://sites.google.com/view/phanomdopa
พิกัด13°44′40″N 101°20′49″E / 13.74444°N 101.34694°E / 13.74444; 101.34694
โทรศัพท์0 3883 6927, 0 3855 2333
โทรสาร0 3883 6927, 0 3855 2333
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพนมสารคามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะขนุน (Ko Khanun) 15 หมู่บ้าน 5. หนองยาว (Nong Yao) 12 หมู่บ้าน
2. บ้านซ่อง (Ban Song) 14 หมู่บ้าน 6. ท่าถ่าน (Tha Than) 7 หมู่บ้าน
3. พนมสารคาม (Phanom Sarakham) 3 หมู่บ้าน 7. หนองแหน (Nong Nae) 15 หมู่บ้าน
4. เมืองเก่า (Mueang Kao) 7 หมู่บ้าน 8. เขาหินซ้อน (Khao Hin Son) 14 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพนมสารคามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะขนุน
 • เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาหินซ้อน
 • เทศบาลตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมสารคาม
 • เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านซ่องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าถ่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมสารคาม (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน)