อำเภอพนมสารคาม

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

พนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอพนมสารคาม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phanom Sarakham
คำขวัญ: 
คลองท่าลาดทิวทัศน์น่ายล ถนนพระรถเสน
อาชีพเด่นเกษตรกรรม วัฒนธรรมไทยพวน
สวนพฤกษศาสตร์ล้ำค่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอพนมสารคาม
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอพนมสารคาม
พิกัด: 13°44′40″N 101°20′49″E / 13.74444°N 101.34694°E / 13.74444; 101.34694
ประเทศ ไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด550.0 ตร.กม. (212.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด83,517 คน
 • ความหนาแน่น151.85 คน/ตร.กม. (393.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 24120
รหัสภูมิศาสตร์2406
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอพนมสารคามมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอพนมสารคามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะขนุน (Ko Khanun) 15 หมู่บ้าน 5. หนองยาว (Nong Yao) 12 หมู่บ้าน
2. บ้านซ่อง (Ban Song) 14 หมู่บ้าน 6. ท่าถ่าน (Tha Than) 7 หมู่บ้าน
3. พนมสารคาม (Phanom Sarakham) 3 หมู่บ้าน 7. หนองแหน (Nong Nae) 15 หมู่บ้าน
4. เมืองเก่า (Mueang Kao) 7 หมู่บ้าน 8. เขาหินซ้อน (Khao Hin Son) 14 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอพนมสารคามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะขนุน
 • เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาหินซ้อน
 • เทศบาลตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมสารคาม
 • เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านซ่องทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าถ่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลเกาะขนุน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมสารคาม (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแหนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน)