อำเภอสนามชัยเขต

อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

สนามชัยเขต [สะ-หฺนาม-ไช-เขด][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมชื่อกิ่งอำเภอสนามไชย

อำเภอสนามชัยเขต
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอสนามชัยเขต
คำขวัญ: 
ผ้าไหมทอมือ เลื่องชื่อยางพารา ล้ำค่าหลวงปู่คง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°39′30″N 101°26′18″E / 13.65833°N 101.43833°E / 13.65833; 101.43833
อักษรไทยอำเภอสนามชัยเขต
อักษรโรมันAmphoe Sanam Chai Khet
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,666.0 ตร.กม. (643.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด74,984 คน
 • ความหนาแน่น45.01 คน/ตร.กม. (116.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 24160
รหัสภูมิศาสตร์2408
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสนามชัยเขตมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสนามชัยเขตแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 70 หมู่บ้าน[2] ได้แก่

1. คู้ยายหมี (Khu Yai Mi) 17 หมู่บ้าน
2. ท่ากระดาน (Tha Kradan) 23 หมู่บ้าน
3. ทุ่งพระยา (Thung Phraya) 19 หมู่บ้าน
4. ลาดกระทิง (Lat Krathing) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสนามชัยเขตประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคู้ยายหมี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้ยายหมี (นอกเขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขต)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระดานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งพระยาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดกระทิงทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ.