อำเภอสองแคว

อำเภอในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

สองแคว (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

อำเภอสองแคว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Song Khwae
"ถนนสาย 1148" พะเยา-น่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-เชียงคำ) เชื่อม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงาม ระยะทาง 113 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางคดเคี้ยวและขึ้นเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่
"ถนนสาย 1148" พะเยา-น่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-เชียงคำ) เชื่อม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงาม ระยะทาง 113 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางคดเคี้ยวและขึ้นเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่
คำขวัญ: 
ทิวทัศน์เลิศหรู ดูวัฒนธรรมหกเผ่า
ศาลเจ้าหลวงแฉ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตมะแข่นพันธุ์ดี
มีจุดผ่อนปรนมหามิตรไทย-ลาว
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอสองแคว
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอสองแคว
พิกัด: 19°21′35″N 100°42′3″E / 19.35972°N 100.70083°E / 19.35972; 100.70083
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด544.364 ตร.กม. (210.180 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด12,466 คน
 • ความหนาแน่น22.90 คน/ตร.กม. (59.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55160
รหัสภูมิศาสตร์5513
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสองแคว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอสองแควมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอสองแควเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาไร่หลวง ของอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน[1] และตำบลยอด ของอำเภอปง จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา) ต่อมาพื้นที่ตำบลนาไร่หลวงได้ย้ายขึ้นกับกิ่งอำเภอเชียงกลางในปี พ.ศ. 2511[2] และอำเภอเชียงกลางในปี พ.ศ. 2514[3] ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดน่าน โดยโอนท้องที่ตำบลยอด อำเภอปง จังหวัดเชียงราย มาขึ้นกับอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน[4] เข้ามาสมทบในพื้นที่ และในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกหมู่ 1, 3–5, 7–8, 12 และหมู่ 15 (ในขณะนั้น) ของตำบลนาไร่หลวง รวมตั้งเป็นตำบลชนแดน[5]

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ราษฎรในพื้นที่ได้ยื่นเรื่องราวต่อราชการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 3 ตำบล ได้พิจารณาว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ แนวโน้มมีความเจริญในอนาคต และความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ จังหวัด สภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 จีงได้ประกาศเขตท้องที่อำเภอเชียงกลางแยกตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด ออกจากอำเภอเชียงกลางและรวมจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอสองแคว[6] โดยใช้ชื่อ  กิ่งอำเภอสองแคว ตั้งอยู่ที่บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลนาไร่หลวง ซึ่งคำว่า “สองแคว” มีความหมายว่า ลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำน้ำยาวและลำน้ำยอด และเมื่อถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นให้เป็น อำเภอสองแคว จนถึงปัจจุบัน[7]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอสองแควแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร

(ธันวาคม 2565)[8]

1. นาไร่หลวง   Na Rai Luang 10 6,296
2. ชนแดน   Chon Daen 9 3,321
3. ยอด   Yot 6 2,783

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอสองแควประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาไร่หลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชนแดนทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เพิ่มเติมในท้องที่มณฑลพายัพและมณฑลราชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 45 (0 ก): 346. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (54 ง): 1755. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2022-06-12. วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลาปาก อำเภอเชียงกลาง อำเภอปากชม อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอดอนสัก อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอสังคม และอำเภอหัวตะพาน พ.ศ. ๒๕๑๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (123 ก): 745–748. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2022-06-12. วันที่ 16 พฤศิกายน พ.ศ. 2514
 4. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (70 ก): (ฉบับพิเศษ) 8-9. วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (62 ง): 1725–1727. วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสองแคว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง ฉบับพิเศษ): 8. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2007-10-17. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535
 7. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2007-10-17. วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2540
 8. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.