อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

เมืองแม่ฮ่องสอน (ไทยถิ่นเหนือ: ; ไทใหญ่: မိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်) เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และศูนย์ราชการของจังหวัด

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Mae Hong Son
จากซ้ายไปขวา:
คำขวัญ: 
หนาวสุดหนาว พันเขาเคล้าทะเลหมอก งามล้ำถ้ำปลาน่ามอง ปางตองครองสง่าคู่พระบารมี
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
พิกัด: 19°18′14″N 97°58′38″E / 19.30389°N 97.97722°E / 19.30389; 97.97722
ประเทศ ไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,483.1 ตร.กม. (958.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด63,717 คน
 • ความหนาแน่น25.66 คน/ตร.กม. (66.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 58000
รหัสภูมิศาสตร์5801
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
1. จองคำ Chong Kham
7,054
2. ห้วยโป่ง Huai Pong
15
7,611
3. ผาบ่อง Pha Bong
12
10,541
4. ปางหมู Pang Mu
13
20,624
5. หมอกจำแป่ Mok Champae
9
8,911
6. ห้วยผา Huai Pha
8
6,102
7. ห้วยปูลิง Huai Pu Ling
11
2,874

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจองคำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโป่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาบ่องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางหมูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยผาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงทั้งตำบล

สถานีตำรวจ แก้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีสถานีตำรวจภูธรทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 11/31 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ ให้มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองทั้งหมด 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลจองคำ ตำบลห้วยปูลิง ตำบลห้วยผา และตำบลปางหมู ให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรภาค 5
 • สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 5 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง ให้มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองทั้งหมด 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยโป่ง ให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรภาค 5
 • สถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 338 หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง ให้มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองทั้งหมด 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลผาบ่อง ให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรภาค 5
 • สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 140 หมู่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ ให้มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองทั้งหมด 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหมอกจำแป่ ให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรภาค 5

การศึกษา แก้

อุดมศึกษา แก้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์กลางของการศึกษาของจังหวัด และเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ

 1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 2. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาชีวศึกษา แก้

 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

โรงเรียน แก้

ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนสำคัญ ดังนี้

 1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
 6. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
 7. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา)
 8. โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)
 9. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาล แก้

ท่าอากาศยาน แก้

แหล่งน้ำ แก้

 1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.