ปางอุ๋ง

ทะเลสาบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง หรือมีชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าสนขึ้นเรียงรายอยู่รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขา ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม–มกราคม ในตอนเช้าจะมีลมหนาวพัดมาพร้อมกับไอหมอกที่ลอยอยู่เหนือผืนน้ำ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"[1]

หงส์ขาวในทะเลสาบปางอุ๋ง

ปางอุ๋งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ราษฎรชนกลุ่มน้อยบริเวณนั้นเลิกปลูกพืชเสพติดและบุกรุกพื้นที่ป่า ฯลฯ คำว่า ปาง แปลว่าที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน อุ๋ง หมายถึงที่ลุ่มต่ำ เมื่อรวมกันจึงแปลว่า "ที่พักริมอ่างเก็บน้ำ"[2]

ในบริเวณนั้นมีศาลาประทับทรงงานตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบปางอุ๋ง กรมป่าไม้ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้เสด็จมาประทับเพื่อทรงงานด้านศิลปาชีพ ณ อาคารแห่งนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งได้ทรงปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งที่ด้านหลังอาคารแห่งนี้และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ทรงปล่อยหงส์ดำ 2 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเก็บน้ำปางตอง[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "ปางอุ๋ง - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ". ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ.
  2. "ปางอุ๋ง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน". เดอะสแตนดาร์ด.
  3. "ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน".