อำเภอเสนางคนิคม

อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ แขวงเสนานิคม หรือ อำเภอเสนา

เสนางคนิคม [เส-นาง-คะ-นิ-คม][1] เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอเสนางคนิคม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Senangkhanikhom
คำขวัญ: 
เมืองสองนาง เด่นดังข้าวจี่
ดีล้ำพลุตะไล ผ้าไหมลายขิด
วิจิตรภูโพนทอง ชื่อก้องกลองยาว
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอเสนางคนิคม
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอเสนางคนิคม
พิกัด: 16°2′18″N 104°40′12″E / 16.03833°N 104.67000°E / 16.03833; 104.67000
ประเทศ ไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด526.0 ตร.กม. (203.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด40,614 คน
 • ความหนาแน่น77.21 คน/ตร.กม. (200.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 37290
รหัสภูมิศาสตร์3705
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม หมู่ที่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเสนางคนิคมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเสนางคนิคมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[2]
1. เสนางคนิคม Senangkhanikhom
15
12,372
2. โพนทอง Phon Thong
10
5,555
3. ไร่สีสุก Rai Si Suk
9
5,265
4. นาเวียง Na Wiang
9
6,663
5. หนองไฮ Nong Hai
9
6,501
6. หนองสามสี Nong Sam Si
6
4,307

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเสนางคนิคมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเสนางคนิคม
 • เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม (นอกเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่สีสุกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเวียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไฮทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสามสีทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • โรงเรียนเสนางคนิคม
 • โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ
 • โรงเรียนศรีใครวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.
 2. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.