อำเภอทุ่งตะโก

อำเภอในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

ทุ่งตะโก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชผลทางการเกษตรและผลิตผลจากการประมง

อำเภอทุ่งตะโก
แผนที่จังหวัดชุมพร เน้นอำเภอทุ่งตะโก
คำขวัญ: 
ทิวทัศน์งาม น้ำตกสวย รวยผลไม้
ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมพระธาตุมุจลินทร์
ถิ่นแห่งอารยธรรมโบราณ
พิกัดภูมิศาสตร์: 10°6′36″N 99°5′0″E / 10.11000°N 99.08333°E / 10.11000; 99.08333
อักษรไทยอำเภอทุ่งตะโก
อักษรโรมันAmphoe Thung Tako
จังหวัดชุมพร
พื้นที่
 • ทั้งหมด335.0 ตร.กม. (129.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด25,618 คน
 • ความหนาแน่น76.47 คน/ตร.กม. (198.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์86220
รหัสภูมิศาสตร์8608
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก ถนนชุมพร-พัทลุง ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สภาพภูมิศาสตร์แก้ไข

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งตะโกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน

  • 1. ตำบลปากตะโก (Pak Tako) มี 5 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาสักและตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโกและตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก


  • 2. ตำบลทุ่งตะไคร (Thung Takhrai) มี 8 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาสักและตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโกและตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก


  • 3. ตำบลตะโก (Tako) มี 14 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน และตำบลเขาข่าย อำเภอสวี


  • 4. ตำบลช่องไม้แก้ว (Chong Mai Kaeo) มี 8 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ตำบลนาสัก อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาสัก อำเภอสวี


 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งตะโกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลปากตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากตะโกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งตะไครทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วทั้งตำบล