อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เมืองนครศรีธรรมราช)

เมืองนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Nakhon Si Thammarat
คำขวัญ: 
นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่
สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พิกัด: 8°25′12″N 99°57′48″E / 8.42000°N 99.96333°E / 8.42000; 99.96333
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด597.33 ตร.กม. (230.63 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด270,514 คน
 • ความหนาแน่น452.87 คน/ตร.กม. (1,172.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80000,
80280 (เฉพาะตำบลกำแพงเซา ท่างิ้ว และนาทราย),
80290 (เฉพาะหมู่ที่ 2-6, 8, 14-17 ตำบลท่าเรือ),
80330 (เฉพาะตำบลบางจาก)
รหัสภูมิศาสตร์8001
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติความเป็นมา ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2454 แบ่งท้องที่ตำบลลานสกา ตำบลเขาแก้ว ตำบลท่าดี ตำบลกำโลน และตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลานสกา
 • วันที่ 26 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลานสกาและตำบลเขาแก้ว[1]
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2501 จัดตั้งกิ่งอำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอลานสกา[2]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลบางจาก ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางจาก[3]
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากพูน[4]
 • วันที่ 25 มกราคม 2509 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช[5]
 • วันที่ 16 มีนาคม 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลปากนคร ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากนครและตำบลท่าไร่[6]
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2517 แบ่งท้องที่ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ และตำบลอินคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพรหมคีรี[7]
 • วันที่ 25 กันยายน 2518 โอนพื้นที่หมู่ที่ 5 (บ้านในเขียว) ตำบลดอนตะโก หมู่ที่ 7 (บ้านดอนคา) ตำบลโมคลาน และหมู่ที่ 7 (บ้านห้วยผักหนาม) ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา ไปขึ้นกับตำบลอินคีรี กิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช[8]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2521 จัดตั้งตำบลทอนหงส์ โดยโอนหมู่บ้านจากตำบลอินคีรี กิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช[9]
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2524 จัดตั้งกิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอพรหมคีรี[10]
 • วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 แบ่งท้องที่ตำบลนาพรุ ตำบลนาสาร ตำบลท้ายสำเภา และตำบลช้างซ้าย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระพรหม[11]
 • วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จัดตั้งกิ่งอำเภอพระพรหม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอพระพรหม[12]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) -
2. ท่าวัง (Tha Wang) -
3. คลัง (Khlang) -
6. ท่าไร่ (Tha Rai) 6 หมู่บ้าน
7. ปากนคร (Pak Nakhon) 6 หมู่บ้าน
8. นาทราย (Na Sai) 6 หมู่บ้าน
12. กำแพงเซา (Kamphaeng Sao) 9 หมู่บ้าน
13. ไชยมนตรี (Chai Montri) 5 หมู่บ้าน
14. มะม่วงสองต้น (Mamuang Song Ton) 6 หมู่บ้าน
15. นาเคียน (Na Khian) 9 หมู่บ้าน
16. ท่างิ้ว (Tha Ngio) 9 หมู่บ้าน
18. โพธิ์เสด็จ (Pho Sadet) 9 หมู่บ้าน
19. บางจาก (Bang Chak) 11 หมู่บ้าน
20. ปากพูน (Pak Phun) 12 หมู่บ้าน
21. ท่าซัก (Tha Sak) 9 หมู่บ้าน
22. ท่าเรือ (Tha Ruea) 19 หมู่บ้าน
  

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือตำบลในอำเภอพรหมคีรี และอำเภอพระพรหม

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลท่าวัง และตำบลคลังทั้งตำบล และครอบคลุมพี้นที่บางส่วนของตำบลนาเคียนและตำบลโพธิ์เสด็จ
 • เทศบาลเมืองปากพูน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากพูน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าแพ)
 • เทศบาลตำบลท่าแพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากพูน (สุขาภิบาลท่าแพเดิม)
 • เทศบาลตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางจาก
 • เทศบาลตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าไร่และบางส่วนของตำบลปากนคร
 • เทศบาลตำบลท่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างิ้วทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพงเซาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยมนตรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าซักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเคียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจาก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากนคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากนคร)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้นทั้งตำบล

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้)
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลนครินทร์
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์
 • โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 11
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช

สถานีตำรวจแก้ไข

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
 • สถานีตำรวจภูธรชะเมา
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาปากพูน
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาบางจาก
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขามหาชัย
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช สาขาปากนคร

ไปรษณีย์แก้ไข

 • ไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
 • ไปรษณีย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 • ไปรษณีย์ศาลามีชัย
 • ไปรษณีย์บางจาก
 • ไปรษณีย์เขามหาชัย
 • ไปรษณีย์ปากนคร
 • ไปรษณีย์ท่าวัง
 • ไปรษณีย์ตลาดหัวอิฐ
 • ไปรษณีย์นาวง
 • ไปรษณีย์ชะเมา

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 2. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 3. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 4. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 5. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 6. โรงเรียนโยธินบำรุง
 7. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 8. โรงเรียนปากพูน
 9. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
 10. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
 11. โรงเรียนจรัสพิชากร
 12. โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
 13. โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
 14. โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล สุขาภิบาลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพรหมคีรี
 8. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอท่าศาลา กับกิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๑๘
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอพรหมคีรี อำเภอนาบอน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอนาดี อำเภอกงหรา อำเภอวังทรายพูน อำเภอธารโต อำเภอคำตากล้า อำเภอศรีนคร อำเภอด่านช้าง อำเภอพรเจริญ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอลานสัก พ.ศ. ๒๕๒๔
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระพรหม
 12. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐