องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ในเขตปกครองประมาณ 56.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,200 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
คำขวัญ: 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการพร้อมสรรพ คุณภาพชีวิตดีพร้อม สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ มีชีวิตแบบพอเพียง
พิกัด: 8°26′38.8″N 100°01′25.5″E / 8.444111°N 100.023750°E / 8.444111; 100.023750
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
การปกครอง
 • นายกทรงศักดิ์ มุสิกอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด56.32 ตร.กม. (21.75 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด10,728 คน
 • ความหนาแน่น190.48 คน/ตร.กม. (493.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06800117
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7531 8790, 0 7531 8791
เว็บไซต์www.paknakhon.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลปากนคร เมื่อสมัยก่อนการเดินทางเข้าสู่ตัวตัวเมือง ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "นคร" ต้องใช้เรือเข้าทางปากคลองสู่ตัวเมือง ชาวบ้านจึงเรียกท่าเรือหรือปากคลองว่า "ปากนคร" ซึ่งหมายถึงปากทางเข้าสู่เมือง ตำบลปากนครมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปากนํ้า หมู่ที่ 2 บ้านปากนครบน หมู่ที่ 3 บ้านนางพระยา หมู่ที่ 4 บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 5 บ้านคันธง หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด

สภาพทั่วไป

แก้

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยมีแม่น้ำปากนครไหลผ่านทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลงทำให้กลายเป็นที่ราบที่มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น อาชีพหลักของตำบลปากนครได้แก่ การประมง ทำนา เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน

แก้

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านปากนํ้าปากนคร
 • หมู่ที่ 2 บ้านปากนครบน
 • หมู่ที่ 3 บ้านนางพระยา
 • หมู่ที่ 4 บ้านโคกข่อย
 • หมู่ที่ 5 บ้านคันธง
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลองขุด
 • หมายเหตุ : หมู่ที่ 1 บ้านปากนํ้าปากนคร ทั้งหมู่บ้าน และหมู่ที่ 6 บางส่วน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลปากนคร

สถานีอนามัย

แก้
 • สถานีอนามัยบ้านโคกข่อย
 • สถานีอนามัยวัดมุขธารา

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดท่านคร
  • โรงเรียนวัดหัวนอน
  • โรงเรียนบ้านคันธง
  • โรงเรียนวัดนางพระยา
  • โรงเรียนวัดมุขธารา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากนคร

วัด

แก้

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร มีทั้งหมด 5 วัด คือ

 • วัดนางพระยา
 • วัดปากนครบน
 • วัดโบสถ์
 • วัดโคกข่อย
 • วัดท่านคร
 • วัดหัวนอน

มัสยิด

แก้
 • มัสยิดนูรุดดีน (บ้านคันธงใต้)
 • มัสยิดนูรุลเอียะสาน (บ้านคันธงเหนือ)