ตำบลท่าซัก

ตำบลในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ท่าซัก เป็นตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่ทั้งหมด 45.080 ตารางกิโลเมตร จำนวน 9 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 12,191 ไร่ พื้นที่ตำบลทักซักทั้งตำบลบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

ตำบลท่าซัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Tha Sak
ตำบลท่าซักตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลท่าซัก
ตำบลท่าซัก
พิกัด: 8°27′13.4″N 99°59′49.3″E / 8.453722°N 99.997028°E / 8.453722; 99.997028พิกัดภูมิศาสตร์: 8°27′13.4″N 99°59′49.3″E / 8.453722°N 99.997028°E / 8.453722; 99.997028
ประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด45.08 ตร.กม. (17.41 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด11,463 คน
 • ความหนาแน่น254.28 คน/ตร.กม. (658.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 80000
รหัสภูมิศาสตร์800121
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
คำขวัญ: 
ท่าซักเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตำบลท่าซัก (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเกรียงศักดิ์ ศรีไสย
รหัส อปท.06800112
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 5 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์0 7531 8920
เว็บไซต์www.tasak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ประวัติของตำบลท่าซักจะมีความสัมพันท์กับประวัติของวัดคงคาเลียบ จึงน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยนครดอนพระ (ตรงกับสมัยอยุธยา) แต่ได้ร้างราไป และมีการสถาปนาขึ้นมาใหมประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ใกล้วัดนี้บอกว่า เดิมทีบริเวณวัดนี้เป็นที่ลาดกว้างริมคลองท่าซัก เป็นที่หยุดพักของเรื่อก่อนออกปากอ่าวนคร และมีชุมชมอยู่ใกล้วัดค่อนข้างแน่นมาช้านานแล้ว คลองท่าซักเป็นคลองสำคัญที่เป็นทางออกสู่ทะเลของเมืองนครฯ มีด่านขนอน (ด่านแรก) ที่ใกล้วัดท่าโพธิ์ (ด่านยุคหลังอยู่ใกล้สะพานราเมศวร์) จะเห็นได้ว่าคลองเส้นนี้เป็นคลองสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของเมืองนคร ในสมัยนครดอนพระจนมาถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย

แม้ว่าจะมีหลักฐานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ว่าบางตอนของคลองโดยเฉพาะตั้งแต่ด่านขนอนขึ้นมาถึงสันทรายของเมืองจะตื้นเขินในฤดูแล้งก็ยังต้องใช้ เพราะเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่ใกล้ เป็นไปได้ว่าการเดินทางออกสู่ทะเลด้วยเรือใหญ่ในสมัยนั้น จะต้องมาขึ้นเรือที่บริเวณวัดคงคาเลียบ ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวนครเพราะคลองที่จะออกสู่ทะเลส่วนนี้ คงจะไม่มีการติดสันดอนหรือตื้นเขินในบริเวณใกล้ ๆ กันนี้ จึงมีการพบซากเรือสมอเรือ หรือชิ้นส่วนของเรือขนาดใหญ่มากมายเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ในข้อสัณนิษฐานดังกล่าวได้ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 45.080 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ ทางการเกษตรประมาณ 12,191 ไร่ แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักเป็นรูปปืนใหญ่และสมอเรือ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านนาวง ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิศาสตร์ แก้

ตำบลท่าซักตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ แก้

ตำบลท่าซัก มีสภาพเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลทางหมู่บ้านตอนล่าง สภาพดินอ่อนและ ดินเลน มีแม่น้ำท่าซักไหลผ่านตลอดปี ฤดูแล้งดินแข็งและมีฝุ่น ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง และมีพายุ การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด ส่วนมากใช้เส้นทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 4102 เส้นทางคมนาคมภายในตำบล หมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต และถนน ลาดยาง

ลักษณะภูมิอากาศ แก้

ตำบลท่าซัก มีสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตำบลเป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย 26.00 องศาเซลเซียส ฤดูกาลแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อน ตลอดฤดูกาล
 • ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกไม่หนาแน่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่วงที่ฝนตกหนาแน่น

หมู่บ้าน แก้

ตำบลท่าซักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง
 • หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด
 • หมู่ที่ 3 บ้านคงคาเลียบ
 • หมู่ที่ 4 บ้านฉางสำโรง
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาวง
 • หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา
 • หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำปากพญา
 • หมู่ที่ 8 บ้านศาลาสี่หน้า
 • หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ำปากพญา

สถานีอนามัย แก้

 • สถานีอนามัยบ้านนาวง
 • สถานีอนามัยบ้านปากพญา

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนขยายโอกาส
  • โรงเรียนบ้านปากพญา
 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดนาวง
  • โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา
  • โรงเรียนบ้านถนนใหญ่(ถูกยุบแล้ว)
 • โรงเรียนสอนศาสนา
  • โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา
  • โรงเรียนพัฒนศึกษา (ศูนย์จริยธรรม)
  • ศูนย์จริยธรรมมัสยิดนูรู้อิสลาม
  • ศูนย์จริยธรรมมัสยิดยามาลุดดีน
  • ศูนย์จริยธรรมบ้านทับแขก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

ศาสนสถาน แก้

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักมีทั้งหมด 2 วัด คือ

 • วัดนาวง
 • วัดคงคาเลียบ

มัสยิด แก้

 • มัสยิดนูรู้อิสลาม
 • มัสยิดมูวะฮีดีน
 • มัสยิดนูรู้อิสลาม
 • มัสยิดยามาลุดดีน
 • มัสยิดกามารุ้ลอิสลาม

ศาลเจ้า แก้

 • ศาลเจ้าอู๋ตั้งอั๋งเอียะ

อ้างอิง แก้