อำเภอพระพรหม

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

อำเภอพระพรหม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอพระพรหม
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอพระพรหม
คำขวัญ: 
ผ้ายกประดิษฐ์ ผลิตจักสาน พื้นบ้านข้าวหลาม
งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข่พันธุ์ดี
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°20′18″N 99°54′6″E / 8.33833°N 99.90167°E / 8.33833; 99.90167
อักษรไทยอำเภอพระพรหม
อักษรโรมันAmphoe Phra Phrom
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่
 • ทั้งหมด148.0 ตร.กม. (57.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด44,388 คน
 • ความหนาแน่น299.91 คน/ตร.กม. (776.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์80000
รหัสภูมิศาสตร์8020
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพระพรหมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระพรหมเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2537 แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระพรหม และต่อมาใน พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพระพรหม

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพระพรหมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาพรุ (Na Phru) 7 หมู่บ้าน
2. นาสาร (Na San) 7 หมู่บ้าน
3. ท้ายสำเภา (Thai Samphao) 13 หมู่บ้าน
4. ช้างซ้าย (Chang Sai) 13 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระพรหมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสารทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาพรุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายสำเภาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างซ้ายทั้งตำบล