อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง ไทย
เมืองใกล้สุดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอเวียงสระ
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
พื้นที่425 ตร.กม. (265,625 ไร่)
จัดตั้ง31 ธันวาคม พ.ศ. 2534
หน่วยราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เว็บไซต์https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1023

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ หรือ 425 ตารางกิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 73 ของประเทศไทย

สถานที่สำคัญในอุทยาน

แก้
 • น้ำตกดาดฟ้า
 • น้ำตก357 (ธารทิพย์)
 • น้ำตกเหมืองทวด
 • น้ำตกคลองคันเบ็ด
 • น้ำตกคลองน้ำเฒ่า
 • น้ำตกเพชรพนมวัฒน์
 • น้ำตกเหนือคลองวาริน
 • ถ้ำเหมก
 • ถ้ำขมิ้น
 • เขาหนอง

ลักษณะภูมิประเทศ

แก้

มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีลำคลองที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองฉวาง คลองลำพูน คลองกิ่งยาว คลองแคระ ภูเขาบางลูกเป็น เขาหินปูน จึงเกิดเป็นถ้ำที่สวยงามน่าพิศวง

ลักษณะภูมิอากาศ

แก้

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ

 • ฤดูฝนระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม
 • ฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน

8°52′23.70″N 99°28′34.90″E / 8.8732500°N 99.4763611°E / 8.8732500; 99.4763611