อำเภอท่าสองยาง

อำเภอในจังหวัดตาก ประเทศไทย

ท่าสองยาง เป็นอำเภอในจังหวัดตาก ติดชายแดนประเทศพม่า ริมแม่น้ำเมย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงตามแนวทิวเขาถนนธงชัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ ประกอบอาชีพทำไร่ ระยะทางจากอำเภอแม่สอดถึงอำเภอท่าสองยาง ประมาณ 84 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวอำเภอเมืองตากถึงอำเภอท่าสองยางประมาณ 169 กิโลเมตร

อำเภอท่าสองยาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tha Song Yang
คำขวัญ: 
เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอท่าสองยาง
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอท่าสองยาง
พิกัด: 17°13′36″N 98°13′30″E / 17.22667°N 98.22500°E / 17.22667; 98.22500
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,920.38 ตร.กม. (741.46 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด95,717 คน
 • ความหนาแน่น49.84 คน/ตร.กม. (129.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 63150
รหัสภูมิศาสตร์6305
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอท่าสองยอง เลขที่ 252 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอท่าสองยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอท่าสองยางเดิมมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอท่าสองยาง ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2491 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมื่อปี พ.ศ. 2494 กิ่งอำเภอแม่ระมาด (ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับอำเภอแม่สอดเช่นกัน) ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอท่าสองยางจึงโอนไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ระมาด และต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอท่าสองยาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จนปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอท่าสองยางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่าสองยาง (Tha Song Yang) 4. แม่หละ (Mae La)
2. แม่ต้าน (Mae Tan) 5. แม่วะหลวง (Mae Wa Luang)
3. แม่สอง (Mae Song) 6. แม่อุสุ (Mae Usu)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอท่าสองยางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแม่ต้าน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่ต้าน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสองยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ต้าน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่หละทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วะหลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่อุสุทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข