ทิวเขาถนนธงชัย (อังกฤษ: Thanon Thong Chai Range; พม่า: Tanen Taunggyi) เป็นแนวทิวเขาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เริ่มจากจุดที่บรรจบกับทิวเขาแดนลาว ทอดตัวเป็นแนวยาวลงมาทางตอนล่างของภาค แบ่งออกเป็น 3 แนว ได้แก่

ทิวเขาถนนธงชัย
เทือกเขาถนนธงชัย
Tanen Taunggyi
ข้างตะวันออกของทิวเขาถนนธงชัยด้านตะวันออกมุมมองขึ้นไปจากสนามบินเชียงใหม่
จุดสูงสุด
ยอดดอยอินทนนท์
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
2,565 เมตร (8,415 ฟุต)
พิกัด18°35′16″N 98°29′13″E / 18.58778°N 98.48694°E / 18.58778; 98.48694
ข้อมูลเชิงขนาด
ยาว170 กม. (106 ไมล์) N/S
กว้าง80 กม. (50 ไมล์) E/W
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แผนที่ของพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย
ที่ตั้งไทย (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน)
เทือกเขาเขาฉาน
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
อายุหินพรีแคมเบรียน
ประเภทภูเขาหินแกรนิต, หินปูน

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก

แก้

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก หรือ ทิวเขาดอยมอนกุจู หรือ ทิวเขาดอนะ (ภาษาพม่า) เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมความยาว 305 กิโลเมตร ยอดเขาสำคัญ เช่น ยอดเขาโมโกจู (ความสูง 1,964 เมตร) ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (บริเวณอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร)

ทิวเขาถนนธงชัยกลาง

แก้

ทิวเขาถนนธงชัยกลาง หรือ ทิวเขาดอยปางเกี๊ยะ เป็นแนวกลางระหว่างแม่น้ำแจ่ม กับแม่น้ำปิง ทางตะวันออกของแม่น้ำยวม และทางทิศตะวันตกแม่น้ำเมย เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวจากแม่น้ำปาย ถึงช่องเจดีย์สามองค์ และมีความกว้างจากลำน้ำเมยจนจดลำน้ำปิง มีบางส่วนข้ามลำน้ำปิงไปทางตะวันออก จนถึงแม่น้ำลี้ ทำให้ลำน้ำปิงบริเวณจากอำเภอฮอดถึงอำเภอสามเงา เป็นโกรกเขาและเกาะแก่งโดยตลอด ทิวเขาเริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านจังหวัดตาก มาถึงพื้นที่ระหว่างแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ และไปบรรจบกับทิวเขาตะนาวศรี ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมความยาวประมาณ 880 กิโลเมตร ยอดเขาสำคัญ เช่น ดอยช้าง (ความสูง 1,962 เมตร) ดอยแม่ยะ (ความสูง 2,005 เมตร) ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (บริเวณอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก

แก้

ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก หรือ ทิวเขาอินทนนท์ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแจ่มกับแม่น้ำปิง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตอนกลางจังหวัดเชียงใหม่ รวมความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร มียอดเขาสูงและสำคัญ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มากนัก เช่น ดอยอินทนนท์ (ความสูง 2,565 เมตร) ดอยผ้าขาว (ความสูง 1,990 เมตร) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (บริเวณอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่), ดอยสุเทพ (ความสูง 1,676 เมตร) ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (บริเวณตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่)

ทิวเขาถนนธงชัยทั้ง 3 แนว ก่อให้เกิดแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำปาย, แม่น้ำยวม, แม่น้ำเมย, แม่น้ำตื่น, แม่น้ำแจ่ม เป็นต้น [1] [2]

แม่น้ำแจ่ม ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แลเห็นทิวเขาถนนธงชัยเป็นเบื้องหน้า

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. The Physical Geography of Southeast Asia, Avijit Gupta, Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-924802-5
  2. Wolf Donner, The Five Faces of Thailand. Institute of Asian Affairs, Hamburg 1978 - ISBN 0-7022-1665-8

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้