น้ำแม่ลี้ หรือ แม่น้ำลี้ เป็นแม่น้ำสำคัญในจังหวัดลำพูน ต้นกำเนิดจากดอยขุนแม่กวง ในอำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา ไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอเวียงหนองล่อง มีความยาวทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร[1]

อ้างอิง แก้

  1. สภาพน้ำฝน-น้ำท่า ลุ่มน้ำลี้ เก็บถาวร 2011-10-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน