ตำบลสุเทพ

ตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตำบลสุเทพ เป็นตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตเมืองเชียงใหม่ รวมถึงดอยสุเทพ อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ และส่วนที่เหลืออยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สถานที่สำคัญในตำบล เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นต้น

ตำบลสุเทพ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Suthep
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
ตำบลสุเทพตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสุเทพ
ตำบลสุเทพ
พิกัด: 18°47′40″N 98°54′51″E / 18.79444°N 98.91417°E / 18.79444; 98.91417
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด29,764 คน
รหัสไปรษณีย์ 50200
รหัสภูมิศาสตร์500108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลสุเทพเดิมเป็นสภาตำบล หลังจากนั้นได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาม "พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537" โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 และต่อมาได้รับการเลื่อนชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 (องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งตำบลสุเทพเป็น "เทศบาลตำบลสุเทพ"[1]

ภูมิศาสตร์ แก้

 
ดอยสุเทพตั้งอยู่ในตำบลสุเทพ (มองจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตก)

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบลสุเทพประกอบด้วย ภูเขา (ดอยสุเทพ) ที่ราบเชิงเขา และที่ราบ[2]

อาณาเขตของตำบลสุเทพติดต่อกับ 4 ตำบลใน 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้[2]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

ตำบลสุเทพประกอบด้วยพื้นที่ปกครองสองส่วน ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ และตำบลสุเทพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับเทศบาลตำบลสุเทพ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 15 แห่ง[2] ได้แก่

 1. หมู่ 1 บ้านเชิงดอย
 2. หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว
 3. หมู่ 3 บ้านกองบิน 41
 4. หมู่ 4 บ้านห้วยทราย
 5. หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง
 1. หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย
 2. หมู่ 7 บ้านช่างทอง
 3. หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า
 4. หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ
 5. หมู่ 10 บ้านอุโมงค์
 1. หมู่ 11 บ้านดอยปุย
 2. หมู่ 12 บ้านภูพิงค์
 3. หมู่ 13 บ้านสันลมจอย
 4. หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ
 5. หมู่ 15 บ้านทรายคำ

ประชากร แก้

ประชากรตำบลสุเทพ
ปีประชากร±%
2536 26,114—    
2541 33,131+26.9%
2546 38,201+15.3%
2551 35,448−7.2%
2556 29,817−15.9%
2561 29,764−0.2%
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตำบลสุเทพมีประชากรทั้งหมด 29,764 คน แยกตามเขตการปกครองดังนี้

ส่วน ประชากร
เทศบาลตำบลสุเทพ 17,145
ตำบลสุเทพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 12,169
รวม 29,764
ข้อมูล: [3][4] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

การคมนาคม แก้

 
การจราจรบนถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญดังนี้

สถานที่สำคัญ แก้

 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 
สวนสัตว์เชียงใหม่
สถานศึกษา
ศาสนสถาน สำนักสงฆ์

ตำบลสุเทพ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานหลายแห่ง[5] และเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้