อำเภอเมืองเชียงราย

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

เมืองเชียงราย (ไทยถิ่นเหนือ: เมืองเจียงฮาย) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่มีศูนย์กลางการบริหาร ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย นับเป็นหนึ่งในอำเภอเมืองที่มีความเจริญมากในภาคเหนือตอนบนรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในด้านภูมิศาสตร์มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่สามของจังหวัด รองจาก อำเภอแม่สรวย และ อำเภอเวียงป่าเป้า (เดิมเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัด แต่ทั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อจัดตั้งเป็น อำเภอแม่ลาว จึงมีพื้นที่เป็นอันดับที่สามในปัจจุบัน)

อำเภอเมืองเชียงราย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Chiang Rai
ตัวเมืองเชียงราย
ตัวเมืองเชียงราย
คำขวัญ: 
เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า
ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอเมืองเชียงราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอเมืองเชียงราย
พิกัด: 19°54′31″N 99°49′57″E / 19.90861°N 99.83250°E / 19.90861; 99.83250
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,216.1 ตร.กม. (469.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด252,651 คน
 • ความหนาแน่น207.76 คน/ตร.กม. (538.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57000 ยกเว้น ตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ยาว ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด ใช้รหัส 57100 (ไปรษณีย์บ้านดู่)
รหัสภูมิศาสตร์5701
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ถนนเวียงบูรพา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเมืองเชียงรายตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเมืองเชียงรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ตำบล 258 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[1]
1. เวียง   Wiang - 8,015 11,371
2. รอบเวียง   Rop Wiang 7 25,300 48,930
3. บ้านดู่   Ban Du 20 8,649 16,062
4. นางแล   Nang Lae 16 4,309 10,271
5. แม่ข้าวต้ม   Mae Khao Tom 23 4,596 11,916
6. แม่ยาว   Mae Yao 18 7,634 17,746
7. สันทราย   San Sai 11 4,863 9,469
8. แม่กรณ์   Mae Kon 13 2,732 6,207
9. ห้วยชมภู   Huai Chomphu 11 3,986 10,567
10. ห้วยสัก   Huai Sak 31[2] 6,844 17,235
11. ริมกก   Rim Kok 11 8,132 17,383
12. ดอยลาน   Doi Lan 22 3,761 10452
13. ป่าอ้อดอนชัย   Pa O Don Chai 21 4,107 10,049
14. ท่าสาย   Tha Sai 13 4,017 8,736
15. ดอยฮาง   Doi Hang 8 1,874 4,401
16. ท่าสุด   Tha Sut 11 4,616 12,930

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอเมืองเชียงรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย และตำบลริมกก
 • เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนางแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางแลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • เทศบาลตำบลท่าสุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสุดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าสาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสักทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยลานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยฮาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยฮางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรอบเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยชมภูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมกก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)

ระยะทางไปยังอำเภอต่าง ๆ

แก้
อำเภอ ระยะทาง (กิโลเมตร)
เวียงชัย 14
แม่ลาว 24
แม่จัน 28
เวียงเชียงรุ้ง 35
พญาเม็งราย 46
พาน 46
ดอยหลวง 46
แม่สรวย 48
แม่ฟ้าหลวง 49
ป่าแดด 56
ขุนตาล 60
เชียงแสน 61
แม่สาย 63
เทิง 64
เวียงป่าเป้า 88
เชียงของ 105
เวียงแก่น 114

สถานที่สำคัญ

แก้

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

สถานที่พัก

แก้

วัด

แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย

แก้
 • วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดราษฏร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

โรงเรียน

แก้

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

แก้

โรงเรียนประถม สพฐ.

แก้

โรงเรียนอนุบาล

แก้

โรงเรียนสาธิต

แก้

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

แก้

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้

โรงเรียนเอกชน

แก้

มหาวิทยาลัย

แก้

มหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล

แก้

โรงพยาบาล

แก้

ท่าอากาศยาน

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. [1]ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน [อำเภอเมืองเชียงราย แยกหมู่บ้าน บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลห้วยสัก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน เนินสะดวก โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๓๑ ตำบลห้วยสัก อำเภอพาน แยกหมู่บ้าน บ้านสันนคร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันมะเค็ด จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อ หมู่บ้านศรีนคร โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๒๐ ตำบลสันมะเค็ด ให้บ้านสันนคร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันมะเค็ด แยกหมู่บ้าน บ้านกล้วยทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสันมะเค็ด จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านกล้วยทรายเงิน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลสันมะเค็ด ให้บ้านกล้วยทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอแม่สรวย แยกหมู่บ้าน บ้านดอยช้าง หมู่ที่ ๓ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่หนึ่ง ชื่อหมู่บ้าน ดอยช้างลีซู โดยจัดตั้งเป็นหมู่ที่ ๒๖ ตำบลวาวี หมู่บ้านที่สอง ชื่อหมู่บ้านดอยช้างใหม่ โดยจัดตั้งเป็นหมู่ที่ ๒๗ ตำบลวาวี ให้หมู่บ้านดอยช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลวาวี แยกหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าก๊อ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านใหม่จะคะ โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๒๘ ตำบลท่าก๊อ ให้หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าก๊อ อำเภอเชียงแสน แยกหมู่บ้าน บ้านสันธาตุ หมู่ที่ ๔ ตำบลโยนก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สันธาตุใหม่พัฒนา โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๙ ตำบลโยนก ให้หมู่บ้านสันธาตุหมู่ที่ ๔ ตำบลโยนก อำเภอพญาเม็งราย แยกหมู่บ้าน บ้านเย้าแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาดควัน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน รักษ์พนา โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๙ ตำบลตาดควัน ให้หมู่บ้าน เย้าแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาดควัน อำเภอป่าแดด แยกหมู่บ้าน บ้านวังน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลสันมะค่า จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน วังแสงทอง โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๙ ตำบลสันมะค่า ให้หมู่บ้านวังน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลสันมะค่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง แยกหมู่บ้าน บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทอดไทย จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก ๑ หมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๑๓๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ชื่อหมู่บ้าน จะป่า หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเทอดไทย แต่เนื่องจากตำบลเทอดไทยมีหมู่บ้านเดิมอยู่จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งหมู่บ้าน ใหม่เพิ่มขึ้นอีก ๑ หมู่บ้าน จึงทำให้มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๙ หมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อให้การจัดเรียงลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นตามลำดับและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๓๒๘๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ จึงขอเรียงลำดับหมู่บ้านที่ได้รับจัดตั้งใหม่ ชื่อหมู่บ้านจะป่า โดยตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๙ ตำบลเทอดไทย ให้หมู่บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทอดไทย ]