อำเภอเมืองเชียงราย

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

เมืองเชียงราย (คำเมือง: Lanna-Mueang Chiang Rai.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่มีศูนย์กลางการบริหาร ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย นับเป็นหนึ่งในอำเภอเมืองที่มีความเจริญมากในภาคเหนือตอนบนรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอเมืองเชียงราย
คำขวัญ: เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า
ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°54′31″N 99°49′57″E / 19.90861°N 99.83250°E / 19.90861; 99.83250
อักษรไทยอำเภอเมืองเชียงราย
อักษรโรมันAmphoe Mueang Chiang Rai
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,216.1 ตร.กม. (469.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด253,140
 • ความหนาแน่น208.15 คน/ตร.กม. (539.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์57000 ยกเว้น ตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ยาว ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด ใช้รหัส 57100 (ไปรษณีย์บ้านดู่)
รหัสภูมิศาสตร์5701
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตัวเมืองเชียงราย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองเชียงรายตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองเชียงรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ตำบล 256 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[1]
1. เวียง   Wiang - 8,015 11,371
2. รอบเวียง   Rop Wiang 7 25,300 48,930
3. บ้านดู่   Ban Du 19 8,649 16,062
4. นางแล   Nang Lae 16 4,309 10,271
5. แม่ข้าวต้ม   Mae Khao Tom 23 4,596 11,916
6. แม่ยาว   Mae Yao 18 7,634 17,746
7. สันทราย   San Sai 11 4,863 9,469
8. แม่กรณ์   Mae Kon 13 2,732 6,207
9. ห้วยชมภู   Huai Chomphu 11 3,986 10,567
10. ห้วยสัก   Huai Sak 30 6,844 17,235
11. ริมกก   Rim Kok 11 8,132 17,383
12. ดอยลาน   Doi Lan 22 3,761 10452
13. ป่าอ้อดอนชัย   Pa O Don Chai 21 4,107 10,049
14. ท่าสาย   Tha Sai 13 4,017 8,736
15. ดอยฮาง   Doi Hang 8 1,874 4,401
16. ท่าสุด   Tha Sut 11 4,616 12,930

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองเชียงรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลรอบเวียง บางส่วนของตำบลสันทราย และบางส่วนของตำบลริมกก
 • เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดู่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนางแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางแลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยาวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • เทศบาลตำบลท่าสุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสุดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าสาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสักทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยลานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอยฮาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยฮางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรอบเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยชมภูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมกก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย)

ระยะทางไปยังอำเภอต่าง ๆแก้ไข

อำเภอ ระยะทาง (กิโลเมตร)
เวียงชัย 12
แม่ลาว 15
แม่จัน 35
พาน 46
พญาเม็งราย 48
ป่าแดด 52
เวียงเชียงรุ้ง 52
ดอยหลวง 59
แม่สรวย 60
เชียงแสน 60
ขุนตาล 60
แม่สาย 63
เทิง 64
แม่ฟ้าหลวง 65
เวียงป่าเป้า 91
เวียงแก่น 140
เชียงของ 141

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

สถานที่พักแก้ไข

วัดแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

 • วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
 • วัดกลางเวียง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนอนุบาลแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

โรงพยาบาลแก้ไข

ท่าอากาศยานแก้ไข

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย