วัดพระแก้ว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วัดพระแก้ว โดยทั่วไปหมายถึงวัดที่อาจเคยประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งอาจหมายถึง